EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:158:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 158, 18. juni 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 158

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
18. juni 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 551/2008 af 17. juni 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 552/2008 af 17. juni 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 2430/1999, (EF) nr. 2380/2001 og (EF) nr. 1289/2004 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for visse fodertilsætningsstoffer (1)

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 553/2008 af 17. juni 2008 om ændring af bilag VII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (1)

5

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 554/2008 af 17. juni 2008 om godkendelse af 6-fytase (Quantum Phytase) som fodertilsætningsstof (1)

14

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2008/60/EF af 17. juni 2008 om specifikke renhedskriterier for sødestoffer til brug i levnedsmidler (kodificeret udgave)  (1)

17

 

*

Kommissionens direktiv 2008/61/EF af 17. juni 2008 om de betingelser, hvorunder visse skadegørende planter, planteprodukter og andre objekter, der er anført i bilag I-V til Rådets direktiv 2000/29/EF, må føres ind i eller flyttes inden for Fællesskabet eller visse beskyttede zoner inden for dette med henblik på forsøg, forskning eller planteforædling (kodificeret udgave)

41

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2008/451/EF

 

*

Rådets afgørelse af 16. juni 2008 om tilpasning af de godtgørelser, der er omhandlet i afgørelse 2003/479/EF og 2007/829/EF om ansættelsesvilkårene for udstationerede nationale eksperter og militærpersoner i Generalsekretariatet for Rådet

56

 

 

Kommissionen

 

 

2008/452/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 6. juni 2008 om ændring af beslutning 2007/27/EF om visse overgangsforanstaltninger vedrørende leverancer af rå mælk til forarbejdningsvirksomheder og forarbejdningen af denne rå mælk i Rumænien for så vidt angår kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 og (EF) nr. 853/2004 (meddelt under nummer K(2008) 2404)  (1)

58

 

 

2008/453/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 10. juni 2008 om ændring af beslutning 2006/139/EF for så vidt angår en instans, der er godkendt til at føre en stambog eller et register for svin i USA (meddelt under nummer K(2008) 2472)  (1)

60

 

 

HENSTILLINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2008/454/EF

 

*

Kommissionens henstilling af 30. maj 2008 om risikobegrænsende foranstaltninger for stofferne natriumchromat, natriumdichromat og 2,2′,6,6′-tetrabrom-4,4′-isopropylidendiphenol (tetrabrombisphenol A) (meddelt under nummer K(2008) 2256)  (1)

62

 

 

2008/455/EF

 

*

Kommissionens henstilling af 30. maj 2008 om risikobegrænsende foranstaltninger for stofferne chromtrioxid, ammoniumdichromat og kaliumdichromat (meddelt under nummer K(2008) 2326)  (1)

65

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top