EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:120:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 120, 07. maj 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 120

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
7. maj 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 401/2008 af 6. maj 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 402/2008 af 6. maj 2008 om de nærmere regler for indførsel af rug fra Tyrkiet (kodificeret udgave)

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 403/2008 af 6. maj 2008 om foreløbig fastlæggelse af leveringsforpligtelserne for rørsukker, der importeres i henhold til AVS-protokollen og aftalen med Indien, for leveringsperioden 2008/09

6

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 404/2008 af 6. maj 2008 om ændring af bilag II til Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter for så vidt angår godkendelse af spinosad, kaliumbicarbonat og kobberoctanoat og anvendelsen af ethylen

8

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2008/357/EF

 

*

Kommissionens afgørelse af 23. april 2008 om særlige krav til børnesikring i europæiske standarder for lightere i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF (1)

11

 

 

2008/358/EF

 

*

Kommissionens afgørelse af 25. april 2008 om ændring af Kommissionens afgørelse om nedsættelse af en gruppe af ikke-statslige eksperter i virksomhedsledelse og selskabsret

14

 

 

2008/359/EF

 

*

Kommissionens afgørelse af 28. april 2008 om oprettelse af Gruppen på Højt Plan om Fødevareindustriens Konkurrenceevne

15

 

 

2008/360/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 30. april 2008 om fastsættelse af EF-tilskuddet til dækning af udgifterne til hasteforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza i Nederlandene i 2003 (meddelt under nummer K(2008) 1668)

17

 

 

2008/361/EF

 

*

Kommissionens afgørelse af 6. maj 2008 om Fællesskabets finansielle tilskud i 2008 til datamatisering af veterinærprocedurer, systemet for anmeldelse af dyresygdomme, kommunikationsforanstaltninger samt undersøgelser og evalueringer

18

 

 

HENSTILLINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2008/362/EF

 

*

Kommissionens henstilling af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer, der reviderer virksomheder af interesse for offentligheden (meddelt under nummer K(2008) 1721)

20

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top