Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:117:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 117, 01. maj 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 117

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
1. maj 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 388/2008 af 29. april 2008 om udvidelse af de endelige antidumpingforanstaltninger, som indførtes ved forordning (EF) nr. 1472/2006, på importen af visse typer fodtøj med overdel af læder med oprindelse i Folkerepublikken Kina til også at omfatte import af samme vare afsendt fra Macao SAR, uanset om den er angivet med oprindelse i Macao SAR eller ej

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 389/2008 af 30. april 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

11

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 390/2008 af 30. april 2008 om godkendelse af væsentlige ændringer af varespecifikationen for en betegnelse, der er optaget i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser — Lenteja de la Armuña (BGB)

13

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 391/2008 af 30. april 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 102/2007 om fastsættelse af specifikationer for ad hoc-modulet for 2008 om arbejdsmarkedssituationen for indvandrere og deres nærmeste efterkommere (1)

15

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 392/2008 af 30. april 2008 om godkendelse af mindre ændringer i varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Ternasco de Aragón (BGB))

16

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 393/2008 af 30. april 2008 om godkendelse af astaxanthindimethyldisuccinat som fodertilsætningsstof (1)

20

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 394/2008 af 30. april 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår betingelserne for undtagelse af visse dyr af modtagelige arter fra udtransportforbuddet i Rådets direktiv 2000/75/EF (1)

22

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 395/2008 af 30. april 2008 om fastsættelse af importtold for korn, som er gældende fra 1. maj 2008

24

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2008/53/EF af 30. april 2008 om ændring af bilag IV til Rådets direktiv 2006/88/EF for så vidt angår forårsviræmi hos karper (SVC) (1)

27

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2008/350/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 3. april 2008 om bestemmelserne i England, Wales, Nordirland og Skotland vedrørende undtagelser fra kravet om tilladelser for virksomheder og anlæg, der varetager nyttiggørelse af farligt affald i medfør af artikel 3 i Rådets direktiv 91/689/EØF (meddelt under nummer K(2008) 1212)  (1)

30

 

 

2008/351/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 28. april 2008 om ændring af beslutning 2000/57/EF for så vidt angår begivenheder, der skal indberettes til systemet for tidlig varsling og reaktion med henblik på forebyggelse af og kontrol med overførbare sygdomme (meddelt under nummer K(2008) 1574)  (1)

40

 

 

2008/352/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 29. april 2008 om særlige betingelser vedrørende guargummi med oprindelse i eller afsendt fra Indien som følge af risikoen for, at sådanne produkter kan være forurenet med pentachlorphenol og dioxiner (meddelt under nummer K(2008) 1641)  (1)

42

 

 

2008/353/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 29. april 2008 om medlemsstaternes forlængelse af midlertidige godkendelser af de nye aktivstoffer cyflufenamid, FEN 560 og flonicamid (meddelt under nummer K(2008) 1644)  (1)

45

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top