EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:111:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 111, 23. april 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 111

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
23. april 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 356/2008 af 22. april 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 357/2008 af 22. april 2008 om ændring af bilag V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (1)

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 358/2008 af 22. april 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 622/2003 om foranstaltninger til gennemførelse af grundlæggende fælles normer for luftfartssikkerhed (1)

5

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 359/2008 af 18. april 2008 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

7

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 360/2008 af 18. april 2008 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif

9

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2008/324/EF

 

*

Kommissionens afgørelse af 25. marts 2008 om oprettelse af ekspertgruppen »Platform for lagring af elektroniske data med henblik på efterforskning, afsløring og retsforfølgning af grov kriminalitet«

11

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2007 — ændringsbudget nr. 2 (EUT L 2 af 4.1.2008)

15

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/137/EF af 18. december 2006 om ændring af direktiv 2006/87/EF om fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer på indre vandveje (EUT L 389 af 30.12.2006)

15

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top