Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:087:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 87, 29. marts 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 87

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
29. marts 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 286/2008 af 28. marts 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 287/2008 af 28. marts 2008 om forlængelse af den gyldighedsperiode, der er omhandlet i artikel 2c, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1702/2003 (1)

3

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2008/40/EF af 28. marts 2008 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage amidosulfuron og nicosulfuron som aktivstoffer (1)

5

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2008/274/EF

 

*

Rådets afgørelse af 17. marts 2008 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Marokko om visse aspekter af lufttrafik

9

 

 

2008/275/EF

 

*

Rådets afgørelse af 17. marts 2008 om indgåelse af en protokol om ændring af bilag I og II til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Marokko om visse aspekter af lufttrafik for at tage højde for Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse til Den Europæiske Union

10

Protokol om ændring af bilag I og II til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Marokko om visse aspekter af lufttrafik

11

 

 

Kommissionen

 

 

2008/276/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 17. marts 2008 om ændring af beslutning 2005/338/EF med henblik på at forlænge gyldigheden af miljøkriterierne for tildeling af Fællesskabets miljømærke til campingpladser (meddelt under nummer K(2008) 1128)  (1)

12

 

 

2008/277/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 26. marts 2008 om ændring af beslutning 2001/405/EF for at forlænge gyldigheden af miljøkriterierne for tildeling af EF-miljømærket til tissue-papirprodukter (meddelt under nummer K(2008) 1222)  (1)

14

 

 

2008/278/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 26. marts 2008 om ændring af beslutning 2006/589/EF for så vidt angår aviglycin HCl (meddelt under nummer K(2008) 1071)  (1)

15

 

 

2008/279/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 28. marts 2008 om ophævelse af beslutning 2006/69/EF om tilladelse til markedsføring af fødevarer og fødevareingredienser, der er fremstillet af den genetisk modificerede Roundup Ready majslinje GA21, som nye fødevarer eller nye fødevareingredienser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 (meddelt under nummer K(2008) 1116)

17

 

 

2008/280/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 28. marts 2008 om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret GA21-majs (MON-ØØØ21-9), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (meddelt under nummer K(2008) 1112)

19

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top