Help Print this page 

Document L:2008:084:TOC

Title and reference
Den Europæiske Unions Tidende, L 84, 26. marts 2008

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 84

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
26. marts 2008


Indhold

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Side

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2008/231/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 1. februar 2008 om tekniske specifikationer for interoperabilitet gældende for delsystemet drift og trafikstyring i det transeuropæiske jernbanesystem for højhastighedstog vedtaget i henhold til artikel 6, stk. 1, i Rådets direktiv 96/48/EF og ophævelse af Kommissionens beslutning 2002/734/EF af 30. maj 2002 (meddelt under nummer K(2006) 356)  (1)

1

 

 

2008/232/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 21. februar 2008 om en teknisk specifikation for interoperabilitet for delsystemet »rullende materiel« i det transeuropæiske jernbanesystem for højhastighedstog (meddelt under nummer K(2006) 648)  (1)

132

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Den Europæiske Centralbanks retningslinje af 1. august 2007 om monetær statistik og statistik over finansielle institutioner og markeder (omarbejdet) (ECB/2007/9) (EUT L 341 af 27.12.2007)

393

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top