Help Print this page 

Document L:2008:064:TOC

Title and reference
Den Europæiske Unions Tidende, L 64, 07. marts 2008

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 64

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
7. marts 2008


Indhold

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Side

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2008/163/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 20. december 2007 vedrørende den tekniske specifikation for interoperabilitet for »sikkerhed i jernbanetunneller« i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog og højhastighedstog (meddelt under nummer K(2007) 6450)  (1)

1

 

 

2008/164/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 21. december 2007 vedrørende den tekniske specifikation for interoperabilitet for »bevægelseshæmmede« i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog og højhastighedstog (meddelt under nummer K(2007) 6633)  (1)

72

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top