Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:050:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 50, 23. februar 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 50

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
23. februar 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 162/2008 af 22. februar 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 163/2008 af 22. februar 2008 om godkendelse af præparatet Lanthancarbonatoctahydrat (Lantharenol) som fodertilsætningsstof (1)

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 164/2008 af 22. februar 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1444/2006 for så vidt angår minimumsindholdet af fodertilsætningsstoffet Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) (1)

6

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 165/2008 af 22. februar 2008 om godkendelse af en ny anvendelse af 3-fytase (Natuphos) som fodertilsætningsstof (1)

8

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 166/2008 af 22. februar 2008 om godkendelse af en ny anvendelse af præparatet af Bacillus cereus var. toyoi (Toyocerin) som fodertilsætningsstof (1)

11

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 167/2008 af 22. februar 2008 om ny godkendelse for en tiårig periode af et coccidiostatikum som tilsætningsstof til foderstoffer (1)

14

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2008/17/EF af 19. februar 2008 om ændring af visse bilag til Rådets direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af acephat, acetamiprid, acibenzolar-S-methyl, aldrin, benalaxyl, benomyl, carbendazim, chlormequat, chlorothalonil, chlorpyrifos, clofentezin, cyfluthrin, cypermethrin, cyromazin, dieldrin, dimethoat, dithiocarbamater, esfenvalerat, famoxadon, fenhexamid, fenitrothion, fenvalerat, glyphosat, indoxacarb, lambda-cyhalothrin, mepanipyrim, metalaxyl-M, methidathion, methoxyfenozid, pymetrozin, pyraclostrobin pyrimethanil, spiroxamin, thiacloprid, thiophanat-methyl og trifloxystrobin (1)

17

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2008/155/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 14. februar 2008 om opstilling af en liste over embryonindsamlingsteam og embryonproduktionsteam i tredjelande, der er godkendt med henblik på import af koembryoner til Fællesskabet (meddelt under nummer K(2008) 517)  (1)

51

 

 

2008/156/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 18. februar 2008 om ændring af beslutning 2006/766/EF for så vidt angår listen over tredjelande og områder, hvorfra import til konsum af fiskevarer i enhver form er tilladt (meddelt under nummer K(2008) 555)  (1)

65

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top