EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:046:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 46, 21. februar 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 46

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
21. februar 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 146/2008 af 14. februar 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere og forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 147/2008 af 20. februar 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

7

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 148/2008 af 20. februar 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 900/2007 og (EF) nr. 1060/2007 for at præcisere, hvilke destinationer der ikke kan ydes sukkereksportrestitutioner for

9

 

 

DIREKTIVER

 

*

Rådets Direktiv 2008/7/EF af 12. februar 2008 om kapitaltilførselsafgifter

11

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2008/143/EF

 

*

Rådets afgørelse af 28. januar 2008 om indgåelse af aftalen om søtransport mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Folkerepublikken Kinas regering på den anden side

23

Aftale om søtransport mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og regeringen for Folkerepublikken Kina på den anden side

25

 

 

2008/144/EF

 

*

Rådets afgørelse af 28. januar 2008 om indgåelse af protokollen om ændring af aftalen om søtransport mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Folkerepublikken Kina på den anden side, for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union

37

Protokol om ændring af aftalen om søtransport mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og regeringen for Folkerepublikken Kina på den anden side

38

 

 

Kommissionen

 

 

2008/145/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 12. september 2007 om statsstøtte C 54/2006 (tidligere N 276/2006) vedrørende Polens planlagte statsstøtte til Bison Bial SA (meddelt under nummer K(2007) 4145)  (1)

41

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top