EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:023:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 23, 26. januar 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 23

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
26. januar 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 63/2008 af 21. januar 2008 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af dihydromyrcenol med oprindelse i Indien og om endelig opkrævning af den midlertidige told

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 64/2008 af 25. januar 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

7

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 65/2008 af 25. januar 2008 om åbning for 2008 og de følgende år af toldkontingenter ved indførsel til Det Europæiske Fællesskab af visse varer med oprindelse i Norge og fremstillet af landbrugsprodukter som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 3448/93

9

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 66/2008 af 25. januar 2008 om åbning for 2008 og de følgende år af et årligt toldkontingent ved indførsel til Det Europæiske Fællesskab af visse varer med oprindelse i Norge og fremstillet af landbrugsprodukter som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 3448/93

11

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 67/2008 af 25. januar 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 3199/93 om gensidig anerkendelse af fremgangsmåderne for fuldstændig denaturering af alkohol med henblik på fritagelse for punktafgift

13

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 68/2008 af 25. januar 2008 om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1109/2007, for produktionsåret 2007/08

15

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 69/2008 af 25. januar 2008 om udstedelse af importlicenser for ris inden for rammerne af de toldkontingenter, der er åbnet for delperioden januar 2008 ved forordning (EF) nr. 327/98

17

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET I HENHOLD TIL DEN FÆLLES BESLUTNINGSPROCEDURE

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 70/2008/EF af 15. januar 2008 om papirløse rammer for told og handel

21

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2008/76/EF

 

*

Rådets afgørelse af 21. januar 2008 om den holdning, som Fællesskabet skal indtage i Det Internationale Kakaoråd til forlængelsen af den internationale kakaooverenskomst, 2001

27

 

 

Kommissionen

 

 

2008/77/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 25. januar 2008 om godkendelse af planerne for 2008 for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin og nødvaccination af sådanne svin mod denne sygdom i Bulgarien (meddelt under nummer K(2008) 270)

28

 

 

HENSTILLINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2008/78/EF

 

*

Kommissionens henstilling af 10. januar 2008 om foranstaltninger til at lette fremtidige overgange til euroen (meddelt under nummer K(2007) 6912)

30

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top