EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:022:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 22, 25. januar 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 22

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
25. januar 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 57/2008 af 24. januar 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 58/2008 af 24. januar 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 712/2007 om åbning af løbende licitationer med henblik på videresalg på EF's marked af korn fra medlemsstaternes interventionsorganer

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 59/2008 af 24. januar 2008 om 91. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban

4

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 60/2008 af 24. januar 2008 om fravigelse af forordning (EF) nr. 327/98 for så vidt angår fordelingen på delperioder for 2008 af et toldkontingent for import af sleben og delvis sleben ris

6

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 61/2008 af 24. januar 2008 om ændring af bilag II til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler for så vidt angår dinoproston (1)

8

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 62/2008 af 24. januar 2008 om udstedelse af eksportlicenser for vin

10

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2008/74/EF

 

*

Rådets afgørelse af 9. oktober 2007 om undertegnelse og midlertidig anvendelse af en tillægsprotokol til aftalen om handel, udvikling og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Sydafrikanske Republik på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

11

Tillægsprotokol til aftalen om handel, udvikling og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Sydafrikanske Republik på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

13

 

 

2008/75/EF

 

*

Rådets afgørelse af 21. januar 2008 om den holdning, Fællesskabet skal indtage i Det Internationale Kafferåd vedrørende udpegelsen af en depositar for den internationale kaffeoverenskomst af 2007

20

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens direktiv 2007/53/EF af 29. august 2007 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Rådets direktiv 76/768/EØF om kosmetiske midler (EUT L 226 af 30.8.2007)

21

 

*

Berigtigelse til Kommissionens direktiv 2008/4/EF af 9. januar 2008 om ændring af direktiv 94/39/EF for så vidt angår foder til mindskelse af risikoen for mælkefeber (EØS-relevant tekst) (EUT L 6 af 10.1.2008)

21

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top