Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:013:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 13, 16. januar 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 13

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
16. januar 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 26/2008 af 15. januar 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 27/2008 af 15. januar 2008 om åbning og forvaltning af årlige toldkontingenter for produkter henhørende under KN-kode 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 og 0714 90 19 med oprindelse i tredjelande, undtagen Thailand (kodificeret udgave)

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 28/2008 af 15. januar 2008 om fastsættelse af importtold for korn, som er gældende fra 16. januar 2008

15

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2008/49/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 12. december 2007 om gennemførelse af informationssystemet for det indre marked (IMI) hvad angår beskyttelse af personoplysninger (meddelt under nummer K(2007) 6306)  (1)

18

 

 

2008/50/EF

 

*

Kommissionens afgørelse af 13. december 2007 om de nærmere regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1367/2006 om Århus-konventionen, for så vidt angår anmodninger om intern prøvelse af forvaltningsakter

24

 

 

2008/51/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 20. december 2007 om tildeling til Belgien af ekstra havdage i ICES-område II a (EF-farvande), IV og VII d (meddelt under nummer K(2007) 6541)

27

 

 

2008/52/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 20. december 2007 om ændring af beslutning 2004/452/EF om fastlæggelse af en liste over organer, hvis forskere kan gives adgang til fortrolige data til videnskabelige formål (meddelt under nummer K(2007) 6554)  (1)

29

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top