Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:337:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 337, 21. december 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 337

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
21. december 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET I HENHOLD TIL DEN FÆLLES BESLUTNINGSPROCEDURE

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1530/2007/EF af 24. oktober 2007 om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i henhold til punkt 26 i den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning

1

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1531/2007 af 10. december 2007 om handel med visse stålprodukter mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kasakhstan

2

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1532/2007 af 17. december 2007 om ændring af forordning (EØF) nr. 3491/90 om indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh

19

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1533/2007 af 17. december 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 2015/2006 og (EF) nr. 41/2007 for så vidt angår fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande

21

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1534/2007 af 20. december 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

33

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af landbrugsprodukter

35

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1536/2007 af 20. december 2007 om indledning af en fornyet undersøgelse af Rådets forordning (EF) nr. 1659/2005 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse magnesiasten med oprindelse i Folkerepublikken Kina, for så vidt angår en ny eksportør, om ophævelse af tolden for så vidt angår importen fra en eksportør i dette land og om at gøre denne import til genstand for registrering

42

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1537/2007 af 20. december 2007 om udligningsgodtgørelse til producentorganisationer for tun leveret til forarbejdningsindustrien i perioden 1. januar-31. marts 2007

46

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1538/2007 af 20. december 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 327/98 om åbning og forvaltning af visse toldkontingenter for indførsel af ris og brudris

49

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1539/2007 af 20. december 2007 om koefficienter for korn, der eksporteres i form af Scotch whisky, for perioden 2007/08

50

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1540/2007 af 20. december 2007 om fastsættelse for perioden 2007/08 af koefficienter for korn, der eksporteres i form af Irish whiskey

52

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1541/2007 af 20. december 2007 om bevis for afslutning af toldformaliteter ved import af sukker til et tredjeland, jf. artikel 16 i forordning (EF) nr. 800/1999

54

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1542/2007 af 20. december 2007 om landings- og vejningsprocedurer for sild, makrel og hestemakrel

56

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1543/2007 af 20. december 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 581/2004 om en løbende licitation for eksportrestitutioner for visse typer smør og forordning (EF) nr. 582/2004 om en løbende licitation for eksportrestitutioner for skummetmælkspulver

62

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1544/2007 af 20. december 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 2707/2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår EF-støtte til uddeling af mælk og visse mejeriprodukter til skoleelever

64

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1545/2007 af 20. december 2007 om fastsættelse af den supplerende mængde rårørsukker med oprindelse i AVS-staterne og Indien til levering til raffinaderierne fra 1. oktober 2007 til 30. september 2008

67

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1546/2007 af 20. december 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1898/2005 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår foranstaltninger til afsætning af fløde, smør og koncentreret smør på EF’s marked

68

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1547/2007 af 20. december 2007 om en overgangsperiode for fjernelse af Republikken Kap Verde fra listen over lande, der er omfattet af den særlige ordning for de mindst udviklede lande, i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 980/2005 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer

70

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1548/2007 af 20. december 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1973/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 for så vidt angår støtteordningerne i henhold til afsnit IV og IVa i nævnte forordning og anvendelse af udtagne arealer til produktion af råvarer

71

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1549/2007 af 20. december 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 616/2007 om åbning og forvaltning af EF-toldkontingenter for fjerkrækød med oprindelse i Brasilien, Thailand og andre tredjelande

75

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1550/2007 af 20. december 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 796/2004 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende krydsoverensstemmelse, graduering og det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere

79

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1551/2007 af 20. december 2007 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

85

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1552/2007 af 20. december 2007 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for sirup og andre sukkerprodukter i uforarbejdet stand

87

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1553/2007 af 20. december 2007 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 900/2007

89

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1554/2007 af 20. december 2007 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1060/2007

90

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1555/2007 af 20. december 2007 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

91

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1556/2007 af 20. december 2007 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

94

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1557/2007 af 20. december 2007 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

98

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2007/76/EF af 20. december 2007 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage fludioxonil, clomazon og prosulfocarb som aktivstoffer (1)

100

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2007/858/EF

 

*

Rådets afgørelse af 17. december 2007 om udnævnelse af formanden for EF-Sortsmyndighedens appelkammer og dennes suppleant

105

 

 

2007/859/EF

 

*

Rådets afgørelse af 22. oktober 2007 om indgåelse af protokollen om ændring af samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Thailand om produktion og afsætning af samt samhandel med maniok

106

Protokol om ændring af samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Thailand om produktion og afsætning af samt samhandel med maniok

108

 

 

2007/860/EF

 

*

Rådets afgørelse af 10. december 2007 om makrofinansiel bistand fra Fællesskabet til Libanon

111

 

 

2007/861/EF

 

*

Rådets afgørelse af 10. december 2007 om undertegnelse og midlertidig anvendelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Belarus om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Belarus om handel med tekstilvarer

113

Aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Belarus om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Belarus om handel med tekstilvarer

114

 

 

Kommissionen

 

 

2007/862/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 13. december 2007 om ændring af beslutning 2006/805/EF for så vidt angår dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest i Ungarn og Slovakiet (meddelt under nummer K(2007) 6158)  (1)

119

 

 

2007/863/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 14. december 2007 om indrømmelse af en undtagelse, Det Forenede Kongerige har anmodet om for Nordirland, i henhold til Rådets direktiv 91/676/EØF om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget (meddelt under nummer K(2007) 6281)

122

 

 

2007/864/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 20. december 2007 om ændring af tillæg B til bilag XII til tiltrædelsesakten af 2003 for så vidt angår visse virksomheder i kødsektoren i Polen (meddelt under nummer K(2007) 6490)  (1)

127

 

 

2007/865/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 20. december 2007 om ændring af tillæg B til bilag XII til tiltrædelsesakten af 2003 for så vidt angår visse virksomheder i kødsektoren i Polen (meddelt under nummer K(2007) 6494)  (1)

129

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top