Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:335:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 335, 20. december 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 335

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
20. december 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1510/2007 af 19. december 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1511/2007 af 19. december 2007 om tildeling af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af december 2007 inden for rammerne af det toldkontingent for fjerkrækød, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 1385/2007

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1512/2007 af 19. december 2007 om tildeling af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af december 2007 inden for rammerne af det toldkontingent for fjerkrækød, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 1384/2007

5

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1513/2007 af 19. december 2007 om tildeling af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af december 2007 inden for rammerne af det toldkontingent for fjerkrækød, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 1383/2007

7

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1514/2007 af 19. december 2007 om tildeling af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af december 2007 inden for rammerne af det toldkontingent for svinekød, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 1382/2007

8

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1515/2007 af 19. december 2007 om tildeling af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af december 2007 inden for rammerne af det toldkontingent for visse kødprodukter med oprindelse i Schweiz, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 1399/2007

9

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1516/2007 af 19. december 2007 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af standardlækagekontrolkrav til stationært køle-, luftkonditionerings- og varmepumpeudstyr, der indeholder visse fluorholdige drivhusgasser (1)

10

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1517/2007 af 19. december 2007 om ændring af bilag III til Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 for så vidt angår adskillelsen mellem økologiske og ikke-økologiske foderproduktionslinjer

13

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1518/2007 af 19. december 2007 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for vermouth

14

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1519/2007 af 19. december 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 2430/1999, (EF) nr. 418/2001 og (EF) nr. 162/2003 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for visse fodertilsætningsstoffer, der tilhører gruppen coccidiostatika og andre lægemidler (1)

15

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1520/2007 af 19. december 2007 om permanent godkendelse af visse fodertilsætningsstoffer (1)

17

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1521/2007 af 19. december 2007 om godkendelse af en ny anvendelse af Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) som fodertilsætningsstof (1)

24

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1522/2007 af 19. december 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 795/2004 om gennemførelsesbestemmelser til enkeltbetalingsordningen i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003

27

 

 

DIREKTIVER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/66/EF af 11. december 2007 om ændring af Rådets direktiv 89/665/EØF og 92/13/EØF for så vidt angår forbedring af effektiviteten af klageprocedurerne i forbindelse med indgåelse af offentlige kontrakter (1)

31

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2007/851/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 10. december 2007 om ændring af beslutning 2006/687/EF, 2006/875/EF og 2006/876/EF for så vidt angår omfordeling af EF-tilskuddet til visse medlemsstaters programmer for udryddelse og overvågning af dyresygdomme og for kontrol med henblik på forebyggelse af zoonoser for 2007 (meddelt under nummer K(2007) 5985)

47

 

 

2007/852/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 13. december 2007 om ændring af beslutning 2005/5/EF for så vidt angår sammenlignende EF-prøver på og -analyser af frø og formeringsmateriale af Asparagus officinalis i henhold til Rådets direktiv 2002/55/EF (meddelt under nummer K(2007) 6168)  (1)

57

 

 

2007/853/EF

 

*

Kommissionens afgørelse af 13. december 2007 om fortsættelse i 2008 af de sammenlignende EF-prøver på og -analyser af frø og formeringsmateriale af Asparagus officinalis i henhold til Rådets direktiv 2002/55/EF, som blev indledt i 2005 (1)

59

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 347 af 11.12.2006)

60

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top