Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:304:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 304, 22. november 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 304

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
22. november 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1354/2007 af 15. november 2007 om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse (1)

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1355/2007 af 19. november 2007 om åbning som en selvstændig og midlertidig foranstaltning af EF-toldkontingenter for import af pølser og visse andre kødprodukter med oprindelse i Schweiz

3

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1356/2007 af 19. november 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1425/2006 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse sække og poser af plast med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Thailand og om afslutning af proceduren vedrørende importen af visse sække og poser af plast med oprindelse i Malaysia

5

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1357/2007 af 21. november 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

7

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1358/2007 af 21. november 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår International Financial Reporting Standard (IFRS) 8 (1)

9

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1359/2007 af 21. november 2007 om fastsættelse af betingelserne for ydelse af særlige eksportrestitutioner for visse former for udbenet oksekød (kodificeret udgave)

21

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1360/2007 af 21. november 2007 om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1109/2007, for produktionsåret 2007/08

32

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2007/751/EF

 

*

Rådets afgørelse af 8. november 2007 om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af konventionen, som er udarbejdet på grundlag af artikel K.3, stk. 2, litra c), i traktaten om Den Europæiske Union, om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater

34

 

 

Kommissionen

 

 

2007/752/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 15. november 2007 om ændring af beslutning 92/452/EØF for så vidt angår visse embryonindsamlingsteam og embryonproduktionsteam i Canada, New Zealand og USA (meddelt under nummer K(2007) 5457)  (1)

36

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

 

*

Rådets fælles aktion 2007/753/FUSP af 19. november 2007 om støtte til IAEA’s overvågnings- og kontrolaktiviteter i Den Demokratiske Folkerepublik Korea inden for rammerne af gennemførelsen af EU’s strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben

38

 

 

IV   Øvrige retsakter

 

 

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

 

 

Det Blandede EØS-udvalg

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 63/2007 af 15. juni 2007 om ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder

43

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 64/2007 af 15. juni 2007 om ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder

45

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 65/2007 af 15. juni 2007 om ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder

47

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 66/2007 af 15. juni 2007 om ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder

49

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 67/2007 den 29. juni 2007 om ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder

51

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 68/2007 af 15. juni 2007 om ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder

52

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 69/2007 af 15. juni 2007 om ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder

53

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 70/2007 af 29. juni 2007 om ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder

54

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 71/2007 af 29. juni 2007 om ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder

56

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top