Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:303:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 303, 21. november 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 303

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
21. november 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1351/2007 af 20. november 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1352/2007 af 16. november 2007 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1353/2007 af 20. november 2007 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler for så vidt angår monensin, lasalocid og tylvalosin (1)

6

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2007/745/EF

 

*

Rådets afgørelse af 28. september 2007 om undertegnelse og midlertidig anvendelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund på det audiovisuelle område om vilkår og betingelser for Det Schweiziske Forbunds deltagelse i fællesskabsprogrammet Media 2007 og om undertegnelse af en slutakt til aftalen

9

Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund på det audiovisuelle område om vilkår og betingelser for Det Schweiziske Forbunds deltagelse i fællesskabsprogrammet Media 2007

11

Slutakt

20

 

 

Kommissionen

 

 

2007/746/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 19. november 2007 om ændring af beslutning 2007/554/EF om visse beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Det Forenede Kongerige (meddelt under nummer K(2007) 5533)  (1)

24

 

 

2007/747/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 19. november 2007 om anerkendelse af certificeringsprocedurer i overensstemmelse med artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 761/2001 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) og om ophævelse af beslutning 97/264/EF (meddelt under nummer K(2007) 5291)  (1)

37

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

 

*

Rådets fælles aktion 2007/748/FUSP af 19. november 2007 om ændring af fælles aktion 2007/87/FUSP om ændring og forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant i Bosnien-Hercegovina

38

 

*

Rådets fælles aktion 2007/749/FUSP af 19. november 2007 om Den Europæiske Unions politimission (EUPM) i Bosnien-Hercegovina (BiH)

40

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top