Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:300:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 300, 17. november 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 300

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
17. november 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1342/2007 af 22. oktober 2007 om forvaltning af visse restriktioner for indførslen af visse stålprodukter fra Den Russiske Føderation

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1343/2007 af 13. november 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1543/2000 om fastlæggelse af en EF-ramme for indsamling og forvaltning af fiskeridata, der er nødvendige til gennemførelse af den fælles fiskeripolitik

24

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1344/2007 af 16. november 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

25

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1345/2007 af 15. november 2007 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

27

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1346/2007 af 16. november 2007 om forbud mod fiskeri efter hellefisk i NAFO-afsnit 3 LMNO fra fartøjer, der fører spansk flag

30

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1347/2007 af 16. november 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår International Financial Reporting Standard (IFRS) 8 (1)

32

 

*

Den Europæiske Centralbanks forordning (EF) nr. 1348/2007 af 9. november 2007 om overgangsbestemmelser for Den Europæiske Centralbanks anvendelse af mindstereserver efter indførelsen af euro i Cypern og i Malta (ECB/2007/11)

44

 

 

DIREKTIVER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/63/EF af 13. november 2007 om ændring af Rådets direktiv 78/855/EØF og 82/891/EØF for så vidt angår kravet om udarbejdelse ved en uafhængig sagkyndig af en beretning i forbindelse med en fusion eller spaltning af aktieselskaber

47

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2007/738/EF

 

*

Rådets beslutning af 9. oktober 2007 om ophævelse af beslutning 2006/125/EF om et uforholdsmæssigt stort underskud i Det Forenede Kongerige

49

 

 

2007/739/EF

 

*

Rådets afgørelse af 22. oktober 2007 om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Russiske Føderation om handel med visse stålprodukter

51

Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Russiske Føderation om handel med visse stålprodukter

52

 

 

2007/740/EF

 

*

Rådets beslutning af 13. november 2007 om bemyndigelse af Kongeriget Nederlandene til at anvende en foranstaltning, der fraviger bestemmelserne i artikel 193 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

71

 

 

Kommissionen

 

 

2007/741/EF

 

*

Kommissionens afgørelse af 8. november 2007 om ændring af afgørelse 2007/102/EF om vedtagelse af arbejdsprogrammet for 2007 til gennemførelse af programmet for Fællesskabets indsats inden for folkesundhed (2003-2008), herunder det årlige arbejdsprogram for tilskud (1)

73

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top