EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:289:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 289, 07. november 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 289

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
7. november 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1297/2007 af 6. november 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1298/2007 af 6. november 2007 om ændring af forordning (EF) Nr. 900/2007 for at skelne mellem tredjelande og områder i Den Europæiske Unions medlemsstater, som ikke er omfattet af Fællesskabets toldområde

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1299/2007 af 6. november 2007 om anerkendelse af producentsammenslutningerne i humlesektoren (kodificeret udgave)

4

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1300/2007 af 6. november 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1622/2000 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin, og om en EF-kodeks for ønologiske fremgangsmåder og behandlingsmetoder

8

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2007 af 6. november 2007 om forbud mod fiskeri efter torsk i ICES-område I og II b fra fartøjer, der fører polsk flag

10

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2007/714/EF

 

*

Rådets afgørelse af 30. oktober 2007 om beskikkelse af et italiensk medlem af og en italiensk suppleant til Regionsudvalget

12

 

 

2007/715/EF, Euratom

 

*

Rådets afgørelse af 30. oktober 2007 om beskikkelse af et tysk medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

13

 

 

Kommissionen

 

 

2007/716/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 30. oktober 2007 om overgangsforanstaltninger vedrørende de strukturelle krav til visse virksomheder i sektorerne for kød og mælk i Bulgarien, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 og (EF) nr. 853/2004 (meddelt under nummer K(2007) 5238)  (1)

14

 

 

2007/717/EF

 

*

Kommissionens afgørelse af 31. oktober 2007 om nedsættelse af en ekspertgruppe for elektronisk fakturering (e-fakturering)

38

 

 

2007/718/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 6. november 2007 om visse beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Cypern (meddelt under nummer K(2007) 5452)  (1)

45

 

 

2007/719/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 6. november 2007 om fordeling for produktionsåret 2007/08 af de vejledende støttebeløb mellem medlemsstaterne for et bestemt antal hektarer med henblik på omstrukturering og omstilling af vindyrkningsarealer i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 (meddelt under nummer K(2007) 5293)

59

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top