EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:288:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 288, 06. november 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 288

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
6. november 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1292/2007 af 30. oktober 2007 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af polyethylenterephthalatfolie (PET-folie) med oprindelse i Indien efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 384/96 og om afslutning af en delvis interimsundersøgelse af sådan import i henhold til artikel 11, stk. 3, i forordning (EF) nr. 384/96

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1293/2007 af 30. oktober 2007 om ophævelse af den antidumpingtold, der indførtes ved forordning (EF) nr. 1050/2002 på importen af compactdiske til indspilning med oprindelse i Taiwan og om godtgørelse heraf eller fritagelse herfor og om ophævelse af den udligningstold, der indførtes ved forordning (EF) nr. 960/2003, på importen af compactdiske til indspilning med oprindelse i Indien, om godtgørelse heraf eller fritagelse herfor og om afslutning af de pågældende procedurer

17

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1294/2007 af 5. november 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

20

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1295/2007 af 5. november 2007 om indførelse af registrering af importen af visse tilberedte eller konserverede citrusfrugter (mandariner osv.) med oprindelse i Folkerepublikken Kina

22

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1296/2007 af 5. november 2007 om forbud for fartøjer, der fører svensk flag, mod fiskeri efter torsk i Skagerrak

25

 

 

DIREKTIVER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/60/EF af 23. oktober 2007 om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser (1)

27

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2007/710/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 29. octobre 2007 om ændring af tillæg B til bilag VII til akten vedrørende Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse for så vidt angår visse virksomheder i sektorerne for kød, for fjerkrækød, for fisk og for mælk og mejeriprodukter i Rumænien (meddelt under nummer K(2007) 5210)  (1)

35

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

 

 

2007/711/FUSP

 

*

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse BiH/11/2007 af 25. september 2007 om udnævnelse af en øverstbefalende for EU-styrken i Den Europæiske Unions militæroperation i Bosnien-Hercegovina

60

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top