Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:277:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 277, 20. oktober 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 277

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
20. oktober 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1223/2007 af 19. oktober 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1224/2007 af 19. oktober 2007 om tildelingskoefficienten for eksportlicensansøgninger for oste, der i 2008 skal udføres til Amerikas Forenede Stater under visse GATT-kontingenter

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1225/2007 af 19. oktober 2007 om udstedelse af importlicenser for hvidløg for delperioden 1. december 2007 til 29. februar 2008

5

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1226/2007 af 17. oktober 2007 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2368/2002 om gennemførelse af Kimberley-processens certificeringsordning for international handel med uslebne diamanter

7

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1227/2007 af 19. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 712/2007 for så vidt angår de mængder, der er omfattet af den løbende licitation med henblik på videresalg på EF's marked af korn fra medlemsstaternes interventionsorganer

10

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1228/2007 af 19. oktober 2007 om afslutning af undersøgelsen vedrørende den mulige omgåelse af udligningsforanstaltninger indført ved Rådets forordning (EF) nr. 1628/2004 om import af visse grafitelektrodesystemer med oprindelse i Indien

15

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1229/2007 af 19. oktober 2007 om afslutning af undersøgelsen vedrørende den mulige omgåelse af antidumpingforanstaltninger indført ved Rådets forordning (EF) nr. 1629/2004 om import af visse grafitelektrodesystemer med oprindelse i Indien

18

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2007/672/EF, Euratom

 

*

Rådets afgørelse af 15. oktober 2007 om beskikkelse af et østrigsk medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

22

 

 

2007/673/EF

 

*

Rådets afgørelse af 15. oktober 2007 om ændring af Rådets retsakt om vedtagelse af bestemmelser for Europol-analysedatabaser

23

 

 

Kommissionen

 

 

2007/674/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 4. april 2007 om Frankrigs statsstøtte til Ernault, statsstøttesag N 575/04, og støtteforanstaltning C 32/05 (ex N 250/05), der er omfattet af en procedure i henhold til traktatens artikel 88, stk. 2 (meddelt under nummer K(2007) 1405)  (1)

25

 

 

2007/675/EF

 

*

Kommissionens afgørelse af 17. oktober 2007 om oprettelse af Ekspertgruppen vedrørende Menneskehandel

29

 

 

Berigtigelser

 

 

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1222/2007 af 18. oktober 2007 om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin og om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95 (EUT L 275 af 19.10.2007)

33

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top