EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:274:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 274, 18. oktober 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 274

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
18. oktober 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1209/2007 af 17. oktober 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1210/2007 af 17. oktober 2007 om åbning af en licitation med henblik på tildeling af eksportlicenser efter A3-ordningen for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, citroner, druer til spisebrug og æbler)

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1211/2007 af 17. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 883/2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 for så vidt angår samhandelen med vin med tredjelande

5

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1212/2007 af 17. oktober 2007 om ændring af en række forordninger om KN-koder for visse blomsterdyrkningsprodukter, frugter og grøntsager og visse produkter forarbejdet på basis af frugter og grøntsager

7

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1213/2007 af 17. oktober 2007 om nedsættelse for produktionsåret 2007/08 af støtten til producenter af visse citrusfrugter som følge af forarbejdningstærsklens overskridelse i visse medlemsstater

9

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2007/668/EF

 

*

Rådets afgørelse af 25. juni 2007 om Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse til Verdenstoldorganisationen og midlertidig udøvelse af de samme rettigheder og forpligtelser som organisationens medlemmer

11

 

 

Kommissionen

 

 

2007/669/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 15. oktober 2007 om principiel anerkendelse af, at de dossierer, der er fremlagt til detaljeret gennemgang med henblik på eventuel optagelse af Adoxophyes orana granulovirus, amisulbrom, emamectin, pyridalil og Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF, er komplette (meddelt under nummer K(2007) 4647)  (1)

15

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

 

*

Rådets afgørelse 2007/670/FUSP af 1. oktober 2007 om indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union og New Zealand om New Zealands deltagelse i Den Europæiske Unions politimission i Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

17

Aftale mellem Den Europæiske Union og New Zealand om New Zealands deltagelse i Den Europæiske Unions politimission i Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

18

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top