Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:253:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 253, 28. september 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 253

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
28. september 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1107/2007 af 26. september 2007 om fravigelse af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere for så vidt angår udtagning for året 2008

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1108/2007 af 27. september 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1109/2007 af 27. september 2007 om fastsættelse af de repræsentative priser og tillægsimporttolden for visse sukkerprodukter for produktionsåret 2007/2008

5

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1110/2007 af 27. september 2007 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af den tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker, som er gældende fra den 1. oktober 2007

7

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1111/2007 af 27. september 2007 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

9

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1112/2007 af 27. september 2007 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for sirup og andre sukkerprodukter i uforarbejdet stand

11

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1113/2007 af 27. september 2007 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 900/2007

13

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1114/2007 af 27. september 2007 om, at der ikke gives tilslag for hvidt sukker i forbindelse med den løbende licitation efter forordning (EF) nr. 38/2007

14

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1115/2007 af 27. september 2007 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

15

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1116/2007 af 27. september 2007 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger

18

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1117/2007 af 27. september 2007 om fastsættelse af produktionsrestitutioner i kornsektoren

20

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1118/2007 af 27. september 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1555/96 for så vidt angår de mængder, der udløser tillægstold for tomater

21

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1119/2007 af 27. september 2007 om fravigelse af forordning (EF) nr. 581/2004 om en løbende licitation for eksportrestitutioner for visse typer smør og forordning (EF) nr. 582/2004 om en løbende licitation for eksportrestitutioner for skummetmælkspulver

23

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1120/2007 af 27. september 2007 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

25

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1121/2007 af 27. september 2007 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

28

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1122/2007 af 27. september 2007 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

32

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1123/2007 af 27. september 2007 om udstedelse af importlicenser for ris inden for rammerne af de toldkontingenter, der er åbnet for delperioden september 2007 ved forordning (EF) nr. 327/98

34

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2007/620/EF, Euratom

 

*

Rådets afgørelse af 26. september 2007 om beskikkelse af et lettisk medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

37

 

 

2007/621/EF, Euratom

 

*

Rådets afgørelse af 26. september 2007 om beskikkelse af et dansk medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

38

 

 

2007/622/EF, Euratom

 

*

Rådets afgørelse af 26. september 2007 om beskikkelse af et italiensk medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og om ændring af afgørelse 2006/524/EF, Euratom og 2006/651/EF, Euratom

39

 

 

Kommissionen

 

 

2007/623/EF

 

*

Kommissionens afgørelse af 31. august 2007 om nedsættelse af gruppen af højtstående uafhængige interesserede parter vedrørende administrative byrder

40

 

 

2007/624/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 27. september 2007 om ændring af beslutning 2006/800/EF for så vidt angår forlængelse af anvendelsesperioden for planerne for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin og nødvaccination af sådanne svin mod denne sygdom i Bulgarien (meddelt under nummer K(2007) 4457)

43

 

 

2007/625/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 27. september 2007 om ændring af beslutning 2006/802/EF for så vidt angår forlængelse af anvendelsesperioden for planerne for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin og nødvaccination af sådanne svin og svin på bedrifter mod sygdommen i Rumænien (meddelt under nummer K(2007) 4458)

44

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top