EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:243:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 243, 18. september 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 243

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
18. september 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1063/2007 af 17. september 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1064/2007 af 17. september 2007 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler for så vidt angår avilamycin (1)

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1065/2007 af 17. september 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 493/2006 for så vidt angår overgangsforanstaltningerne i forbindelse med reformen af den fælles markedsordning for sukker

6

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1066/2007 af 17. september 2007 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af visse mangandioxider med oprindelse i Sydafrika

7

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1067/2007 af 17. september 2007 om registrering af en betegnelse i registeret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Staffordshire Cheese (BOB))

21

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1068/2007 af 17. september 2007 om godkendelse af en væsentlig ændring af en betegnelse i registeret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Queso Nata de Cantabria (BOB))

22

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1069/2007 af 17. september 2007 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af polyvinylalkohol (PVA) med oprindelse i Folkerepublikken Kina

23

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2007/55/EF af 17. september 2007 om ændring af visse bilag til Rådets direktiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF for så vidt angår maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af azinphos-methyl (1)

41

 

*

Kommissionens direktiv 2007/56/EF af 17. september 2007 om ændring af visse bilag til Rådets direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF for så vidt angår maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af azoxystrobin, chlorothalonil, deltamethrin, hexachlorbenzen, ioxynil, oxamyl og quinoxyfen (1)

50

 

*

Kommissionens direktiv 2007/57/EF af 17. september 2007 om ændring af visse bilag til Rådets direktiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF for så vidt angår maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af dithiocarbamater (1)

61

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2007/612/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 4. april 2007 om Belgiens påtænkte statsstøtte C 14/06 til General Motors Belgium i Antwerpen (meddelt under nummer K(2007) 435)  (1)

71

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top