EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:213:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 213, 15. august 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 213

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
15. august 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 960/2007 af 14. august 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 961/2007 af 14. august 2007 om fastsættelse af importtold for korn, som er gældende fra 16. august 2007

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 962/2007 af 14. august 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 996/97 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for import af frosset mellemgulv af oksekød henhørende under KN-kode 0206 29 91

6

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 963/2007 af 14. august 2007 om gennemførelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 for så vidt angår de undtagelser, der skal indrømmes i forbindelse med statistik over erhvervsstrukturer

7

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 964/2007 af 14. august 2007 om detaljerede regler for åbning og forvaltning af toldkontingenter for ris med oprindelse i de mindst udviklede lande for produktionsårene 2007/08 og 2008/09

26

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2007/560/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 2. august 2007 om principiel anerkendelse af, at de dossierer, der er fremlagt til detaljeret gennemgang med henblik på eventuel optagelse af chlorantraniliprol, heptamaloxyglucan, spirotetramat og Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF, er komplette (meddelt under nummer K(2007) 3669)  (1)

29

 

 

2007/561/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 2. august 2007 om godkendelse af ændringen af programmet for udryddelse af kvægbrucellose i Italien i 2007, godkendt ved beslutning 2006/875/EF, for så vidt angår bøffelbrucellose i Caserta, regionen Campania (meddelt under nummer K(2007) 3692)

32

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top