Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:192:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 192, 24. juli 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 192

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
24. juli 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 865/2007 af 10. juli 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 2371/2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 866/2007 af 23. juli 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 234/2004 om visse restriktive foranstaltninger over for Liberia

4

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 867/2007 af 23. juli 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

9

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 868/2007 af 23. juli 2007 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Miel de Galicia eller Mel de Galicia (BGB))

11

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 869/2007 af 23. juli 2007 om frigivelse af sikkerhedsstillelser for importrettigheder under visse importtoldkontingenter i oksekødssektoren som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

19

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 870/2007 af 20. juli 2007 om forbud mod fiskeri efter torsk i Østersøens underafsnit 25-32 (EF-farvande) fra fartøjer, der fører tysk flag

20

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 871/2007 af 23. juli 2007 om, i hvilket omfang de ansøgninger om importlicenser, som er indgivet i juli 2007 vedrørende visse mejeriprodukter inden for de toldkontingenter, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 2535/2001, kan imødekommes

22

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2007/518/EF, Euratom

 

*

Rådets afgørelse af 10. juli 2007 om beskikkelse af et spansk medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

25

 

 

2007/519/EF

 

*

Rådets beslutning af 16. juli 2007 om ændring af del 2 i Schengen-konsultationsnettet (tekniske specifikationer)

26

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

 

*

Rådets fælles aktion 2007/520/FUSP af 23. juli 2007 om ændring og forlængelse af fælles aktion 2006/304/FUSP om oprettelse af en EU-planlægningsgruppe (EUPT Kosovo) med henblik på en eventuel EU-krisestyringsoperation på retsstatsområdet og eventuelt også andre områder i Kosovo

28

 

*

Rådets afgørelse 2007/521/FUSP af 23. juli 2007 om gennemførelse af fælles holdning 2004/293/FUSP om forlængelse af foranstaltningerne til støtte for den effektive gennemførelse af mandatet til Den Internationale Krigsforbryderdomstol vedrørende Det Tidligere Jugoslavien (ICTY)

30

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top