Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:172:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 172, 30. juni 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 172

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
30. juni 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 753/2007 af 28. juni 2007 om indgåelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og den danske regering og det grønlandske landsstyre på den anden side

1

Fiskeripartnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og den danske regering og det grønlandske landsstyre på den anden side

4

Protokol om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og den danske regering og det grønlandske landsstyre på den anden side

9

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 754/2007 af 28. juni 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1941/2006, (EF) nr. 2015/2006 og (EF) nr. 41/2007 for så vidt angår fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande

26

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 755/2007 af 29. juni 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

39

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 756/2007 af 29. juni 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 3223/94 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager

41

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 757/2007 af 29. juni 2007 om permanent godkendelse af visse fodertilsætningsstoffer (1)

43

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 758/2007 af 29. juni 2007 om ændring af forordning (EØF) nr. 3149/92 om gennemførelsesbestemmelser for levering af levnedsmidler fra interventionslagre til de socialt dårligst stillede personer i Fællesskabet

47

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 759/2007 af 29. juni 2007 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for import af pølser med oprindelse i Island

48

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 760/2007 af 29. juni 2007 om 80. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban, og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 467/2001

50

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 761/2007 af 29. juni 2007 om fastsættelse af importtold for korn, som er gældende fra 1. juli 2007

52

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 762/2007 af 29. juni 2007 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

55

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 763/2007 af 29. juni 2007 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne for korn

57

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 764/2007 af 29. juni 2007 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for malt

59

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 765/2007 af 29. juni 2007 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for malt

61

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 766/2007 af 29. juni 2007 om fastsættelse af restitutioner for de produkter fra korn- og rissektoren, der leveres i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælpsforanstaltninger

63

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 767/2007 af 29. juni 2007 om den 34. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EF) nr. 1898/2005, kapitel II, fastsatte løbende licitation

65

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 768/2007 af 29. juni 2007 om fastsættelse af minimumssalgspriserne for smør med henblik på den 34. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1898/2005

66

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 769/2007 af 29. juni 2007 om fastsættelse af minimumssalgsprisen for smør i forbindelse med den 66. dellicitation under den løbende licitation som omhandlet i forordning (EF) nr. 2771/1999

68

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 770/2007 af 29. juni 2007 om tildeling af importrettigheder på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i perioden fra 1. juli 2007 til 30. juni 2008 inden for rammerne af det toldkontingent for import af frosset oksekød, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 529/2007

69

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 771/2007 af 29. juni 2007 om tildeling af importrettigheder på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 inden for rammerne af det toldkontingent for import af frosset oksekød til forarbejdning, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 545/2007

70

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2007/42/EF af 29. juni 2007 om materialer og genstande af folie af celluloseregenerater, bestemt til kontakt med fødevarer (kodificeret udgave) (1)

71

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2007/452/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 29. juni 2007 om berigtigelse af direktiv 2006/132/EF om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage procymidon som aktivstof (meddelt under nummer K(2007) 3066)  (1)

83

 

 

2007/453/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 29. juni 2007 om fastsættelse af BSE-status for medlemsstater eller tredjelande eller deres regioner i henhold til deres BSE-risiko (meddelt under nummer K(2007) 3114)  (1)

84

 

 

2007/454/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 29. juni 2007 om ændring af beslutning 2006/415/EF om beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 hos fjerkræ i Fællesskabet (meddelt under nummer K(2007) 3183)  (1)

87

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

 

*

Rådets afgørelse 2007/455/FUSP af 25. juni 2007 om gennemførelse af fælles holdning 2004/161/FUSP om forlængelse af restriktive foranstaltninger over for Zimbabwe

89

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top