Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:164:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 164, 26. juni 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 164

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
26. juni 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 719/2007 af 25. juni 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 234/2004 om visse restriktive foranstaltninger over for Liberia

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 720/2007 af 25. juni 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

2

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 721/2007 af 25. juni 2007 om tilpasning som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union af forordning (EF) nr. 884/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 for så vidt angår Den Europæiske Garantifond for Landbrugets (EGFL) finansiering af interventionsforanstaltninger i form af offentlig oplagring og medlemsstaternes betalingsorganers bogføring af operationer vedrørende offentlig oplagring

4

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 722/2007 af 25. juni 2007 om ændring af bilag II, V, VI, VIII, IX og XI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (1)

7

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2007/438/EF

 

*

Rådets afgørelse af 18. juni 2007 om ændring af afgørelse 2001/264/EF om vedtagelse af Rådets sikkerhedsforskrifter

24

 

 

Kommissionen

 

 

2007/439/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 25. juni 2007 om ændring af beslutning 2004/452/EF om fastlæggelse af en liste over organer, hvis forskere kan gives adgang til fortrolige data til videnskabelige formål (meddelt under nummer K(2007) 2565)  (1)

30

 

 

2007/440/EF

 

*

Kommissionens afgørelse af 25. juni 2007 om ophævelse af afgørelse 2005/704/EF om godtagelse af et tilsagn afgivet i forbindelse med antidumpingproceduren vedrørende importen af visse magnesiasten med oprindelse i Folkerepublikken Kina

32

 

 

 

*

Meddelelse til læserne(se omslagets tredje side)

s3

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top