Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:139:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 139, 31. maj 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 139

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
31. maj 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 584/2007 af 30. maj 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 585/2007 af 30. maj 2007 om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1002/2006, for produktionsåret 2006/07

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 586/2007 af 30. maj 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1445/95 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for oksekød

5

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 587/2007 af 30. maj 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår støtte til privat oplagring af visse oste i oplagringsperioden 2007/08

10

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 588/2007 af 30. maj 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 2659/94 om nærmere bestemmelser for ydelse af støtte til privat oplagring af ostene Grana padano, Parmigiano-Reggiano og Provolone

16

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 589/2007 af 30. maj 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1555/96 for så vidt angår de mængder, der udløser tillægstold for tomater, abrikoser, citroner, blommer, ferskner (herunder blodferskner og nektariner), pærer og spisedruer

17

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 590/2007 af 30. maj 2007 om udstedelse af eksportlicenser af type B for frugt og grøntsager (tomater)

19

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 591/2007 af 30. maj 2007 om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin og om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95

20

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2007/29/EF af 30. maj 2007 om ændring af direktiv 96/8/EF for så vidt angår mærkning eller emballage af fødevarer til anvendelse i energifattige diæter med henblik på vægttab eller reklame for disse (1)

22

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2007/365/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 25. maj 2007 om hasteforanstaltninger mod indslæbning og spredning i Fællesskabet af Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (meddelt under nummer K(2007) 2161)

24

 

 

2007/366/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 25. maj 2007 om afvisning af at optage thiodicarb i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof (meddelt under nummer K(2007) 2165)  (1)

28

 

 

2007/367/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 25. maj 2007 om EF-tilskud til Italien til iværksættelse af et system for indsamling og analyse af epidemiologiske oplysninger om bluetongue (meddelt under nummer K(2007) 2166)

30

 

 

Konference mellem regeringsrepræsentanter fra medlemsstaterne

 

 

2007/368/EF, Euratom

 

*

Afgørelse truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer den 23. maj 2007 om udnævnelse af en dommer ved De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans

32

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

 

*

Rådets fælles aktion 2007/369/FUSP af 30. maj 2007 om oprettelse af Den Europæiske Unions politimission i Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

33

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF af 6. september 2006 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer samt om ophævelse af direktiv 91/157/EØF (EUT L 266 af 26.9.2006)

39

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top