Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:130:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 130, 22. maj 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 130

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
22. maj 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 547/2007 af 21. maj 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 548/2007 af 21. maj 2007 om tilpasning af en række forordninger om eksportrestitutioner for frugter og grøntsager, også forarbejdede, som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

3

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2007/345/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 10. maj 2007 om ændring af bilag I og II til beslutning 2002/308/EF om lister over zoner og akvakulturbrug, der er godkendt med hensyn til egtvedsyge (VHS) og/eller infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN) (meddelt under nummer K(2007) 1989)  (1)

16

 

 

2007/346/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 16. maj 2007 om imødekommelse af Frankrigs anmodning om dispensation fra beslutning 2006/804/EF om samordning af frekvensressourcer til RFID-udstyr til trådløs identifikation, som anvender UHF-båndet (meddelt under nummer K(2007) 2084)

43

 

 

2007/347/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 16. maj 2007 om ændring af beslutning 2004/416/EF om midlertidige hasteforanstaltninger for så vidt angår visse citrusfrugter med oprindelse i Argentina eller Brasilien (meddelt under nummer K(2007) 2089)

46

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 1472/2006 af 5. oktober 2006 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse typer af fodtøj med overdel af læder med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Vietnam (EUT L 275 af 6.10.2006)

48

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top