EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:128:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 128, 16. maj 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 128

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
16. maj 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 534/2007 af 15. maj 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 535/2007 af 15. maj 2007 om fastsættelse af importtold for korn, som er gældende fra 16. maj 2007

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 536/2007 af 15. maj 2007 om åbning og forvaltning af et importtoldkontingent, der er tildelt Amerikas Forenede Stater, for fjerkrækød

6

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 537/2007 af 15. maj 2007 om godkendelse af gæringsproduktet af Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm) som fodertilsætningsstof (1)

13

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 538/2007 af 15. maj 2007 om godkendelse af en ny anvendelse af Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) som fodertilsætningsstof (1)

16

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 539/2007 af 15. maj 2007 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for æg og ægalbumin

19

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 540/2007 af 15. maj 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1483/2006 for så vidt angår de mængder, der er omfattet af den løbende licitation med henblik på videresalg på EF's marked af korn fra medlemsstaternes interventionsorganer

26

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2007/27/EF af 15. maj 2007 om ændring af visse bilag til Rådets direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF for så vidt angår maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af etoxazol, indoxacarb, mesosulfuron, 1-methylcyclopropen, MCPA og MCPB, tolylfluanid og triticonazol (1)

31

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2007/335/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 21. marts 2007 om den statsstøtteordning C 18/2006 (ex N 524/2005), som Italien agtede at indføre med henblik på små virksomheder og mikrovirksomheder (meddelt under nummer K(2007) 1175)  (1)

43

 

 

2007/336/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 8. maj 2007 om EF-tilskud for 2007 til visse EF-referencelaboratorier, som beskæftiger sig med dyresundhed og levende dyr (meddelt under nummer K(2007) 1930)

45

 

 

2007/337/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 15. maj 2007 om godkendelse af de systemer for automatisk suspension af fiskerilicenser ved overtrædelser, som Danmark, Tyskland og Det Forenede Kongerige har udviklet (meddelt under nummer K(2007) 2036)

49

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

 

*

Rådets fælles holdning 2007/338/FUSP af 14. maj 2007 om forlængelse af visse restriktive foranstaltninger over for Usbekistan

50

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top