Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:122:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 122, 11. maj 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 122

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
11. maj 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 508/2007 af 7. maj 2007 om åbning af toldkontingenter for import til Bulgarien og Rumænien af rårørsukker til raffinering i produktionsårene 2006/07, 2007/08 og 2008/09

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 509/2007 af 7. maj 2007 om en flerårig plan for bæredygtig udnyttelse af tungebestanden i den vestlige del af Den Engelske Kanal

7

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 510/2007 af 10. maj 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

11

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 511/2007 af 10. maj 2007 om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1002/2006, for produktionsåret 2006/07

13

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 512/2007 af 10. maj 2007 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

15

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 513/2007 af 10. maj 2007 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 958/2006

17

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 514/2007 af 10. maj 2007 om ikke at yde eksportrestitution for smør inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 581/2004

18

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 515/2007 af 10. maj 2007 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

19

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 516/2007 af 10. maj 2007 om permanent godkendelse af et fodertilsætningsstof (1)

22

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 517/2007 af 10. maj 2007 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

25

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 518/2007 af 10. maj 2007 om udstedelse af eksportlicenser for vin

29

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2007/323/EF

 

*

Rådets afgørelse af 18. september 2006 om undertegnelse og foreløbig anvendelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Paraguay om visse aspekter af lufttrafik

30

Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Paraguay om visse aspekter af lufttrafik

31

 

 

2007/324/EF

 

*

Rådets afgørelse af 7. maj 2007 om praktiske foranstaltninger og procedurer med henblik på Rådets udpegelse af to medlemmer af juryen og af overvågnings- og rådgivningsudvalget for fællesskabsaktionen vedrørende »Den Europæiske Kulturhovedstad«

39

 

 

Kommissionen

 

 

2007/325/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 27. april 2007 om afslutning af regnskaberne for Den Tjekkiske Republiks, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets udbetalende organer over de udgifter, der finansieres af Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), Garantisektionen, for regnskabsåret 2006 (meddelt under nummer K(2007) 1893)

41

 

 

2007/326/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 27. april 2007 om afslutning af regnskaberne for Ungarns og Maltas betalingsorganer over de udgifter, der finansieres af Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), Garantisektionen, for regnskabsåret 2005 (meddelt under nummer K(2007) 1894)

47

 

 

2007/327/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 27. april 2007 om afslutning af regnskaberne for medlemsstaternes betalingsorganer over de udgifter, der finansieres af Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), Garantisektionen, for regnskabsåret 2006 (meddelt under nummer K(2007) 1901)

51

 

 

2007/328/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 30. april 2007 om midlertidig handel med visse læggekartofler, der ikke opfylder kravene i Rådets direktiv 2002/56/EF (meddelt under nummer K(2007) 1852)  (1)

57

 

 

2007/329/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 2. maj 2007 om overgangsforanstaltninger vedrørende dispensation fra Rådets direktiv 2002/53/EF for så vidt angår handel med frø af sorter af Helianthus annuus, der ikke er blevet undersøgt og vurderet at være modstandsdygtige over for Orobanche spp., på grund af Bulgariens tiltrædelse (meddelt under nummer K(2007) 1822)  (1)

59

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top