Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:117:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 117, 05. maj 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 117

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
5. maj 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 493/2007 af 4. maj 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 494/2007 af 4. maj 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 486/2007 om fastsættelse af importtold for korn med virkning fra 1. maj 2007

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 495/2007 af 4. maj 2007 om ændring af forordning (EØF) nr. 3077/78 om anerkendelse af attester, der ledsager humle indført fra tredjelande, som ligestillet med Fællesskabets attester

6

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 496/2007 af 4. maj 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 600/2005 for så vidt angår fastsættelse af en maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer af fodertilsætningsstoffet »Salinomax 120G«, som tilhører gruppen af coccidiostater og andre lægemidler (1)

9

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 497/2007 af 4. maj 2007 om godkendelse af endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8 (Safizym X) som fodertilsætningsstof (1)

11

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2007/304/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 25. april 2007 om tilbagetrækning fra markedet af Bt176-majs (SYN-EV176-9) og produkter fremstillet heraf (meddelt under nummer K(2007) 1804)

14

 

 

2007/305/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 25. april 2007 om tilbagetrækning fra markedet af Ms1xRf1-hybridraps (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4) og produkter fremstillet heraf (meddelt under nummer K(2007) 1805)

17

 

 

2007/306/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 25. april 2007 om tilbagetrækning fra markedet af Ms1xRf2-hybridraps (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) og produkter fremstillet heraf (meddelt under nummer K(2007) 1806)

20

 

 

2007/307/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 25. april 2007 om tilbagetrækning fra markedet af Topas 19/2-raps (ACS-BNØØ7-1) og produkter fremstillet heraf (meddelt under nummer K(2007) 1809)

23

 

 

2007/308/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 25. april 2007 om tilbagetrækning fra markedet af produkter fremstillet af GA21xMON810-majs (MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6) (meddelt under nummer K(2007) 1810)

25

 

 

2007/309/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 27. april 2007 om EF-tilskud til aktioner af hastende karakter til bekæmpelse af aviær influenza i Ungarn i 2006 (meddelt under nummer K(2007) 1818)

27

 

 

2007/310/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 27. april 2007 om EF-tilskud til aktioner af hastende karakter til bekæmpelse af aviær influenza i Danmark i 2006 (meddelt under nummer K(2007) 1820)

29

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets afgørelse 2006/930/EF af 28. november 2006 om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Argentinske Republik om ændring af indrømmelserne i Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks lister i tilslutning til tiltrædelsen af Det Europæiske Fællesskab (EUT L 355 af 15.12.2006)

31

 

*

Berigtigelse til Rådets afgørelse 2006/963/EF af 18. december 2006 om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Brasilien om ændring af indrømmelserne i Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks lister i tilslutning til tiltrædelsen af Det Europæiske Fællesskab (EUT L 397 af 30.12.2006)

31

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top