Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:104:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 104, 21. april 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 104

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
21. april 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 432/2007 af 20. april 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 433/2007 af 20. april 2007 om fastsættelse af betingelserne for ydelse af særlige eksportrestitutioner for oksekød (kodificeret udgave)

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 434/2007 af 20. april 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1974/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

8

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 435/2007 af 20. april 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1010/2006 om visse undtagelsesforanstaltninger til støtte for markedet for æg og fjerkræ i visse medlemsstater

13

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 436/2007 af 20. april 2007 om bevis for afslutning af toldformaliteter ved import af sukker til et tredjeland, jf. artikel 16 i forordning (EF) nr. 800/1999

14

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 437/2007 af 20. april 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 622/2003 om foranstaltninger til gennemførelse af grundlæggende fælles normer for luftfartssikkerhed (1)

16

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 438/2007 af 20. april 2007 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

18

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 439/2007 af 20. april 2007 om gennemførelse af Rådets afgørelse 2006/526/EF om forbindelserne mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Grønland og Kongeriget Danmark på den anden side

20

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 440/2007 af 20. april 2007 om udstedelse af importlicenser for hvidløg for delperioden 1. juni til 31. august 2007

26

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 441/2007 af 20. april 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 423/2007 om restriktive foranstaltninger over for Iran

28

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2007/239/EF

 

*

Rådets afgørelse af 5. marts 2007 om Fællesskabets holdning til afgørelse nr. 1/2007 truffet af Det Blandede Udvalg, der er omhandlet i interimsaftalen om handel og handelsanliggender mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Albanien om vedtagelse af udvalgets forretningsorden, herunder EF-Albanien-arbejdsgruppernes mandat og struktur

32

Afgørelse nr. 1/2007 af … truffet af Det Blandede Udvalg, der er omhandlet i interimsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Albanien om vedtagelse af udvalgets forretningsorden, herunder EF-Albanien-arbejdsgruppernes mandat og struktur

34

 

 

Kommissionen

 

 

2007/240/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 16. april 2007 om nye veterinærcertifikater for levende dyr, sæd, embryoner, æg og animalske produkter, der føres ind i Fællesskabet, i henhold til beslutning 79/542/EØF, 92/260/EØF, 93/195/EØF, 93/196/EØF, 93/197/EØF, 95/328/EF, 96/333/EF, 96/539/EF, 96/540/EF, 2000/572/EF, 2000/585/EF, 2000/666/EF, 2002/613/EF, 2003/56/EF, 2003/779/EF, 2003/804/EF, 2003/858/EF, 2003/863/EF, 2003/881/EF, 2004/407/EF, 2004/438/EF, 2004/595/EF, 2004/639/EF og 2006/168/EF (meddelt under nummer K(2007) 1622)  (1)

37

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top