EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:097:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 97, 12. april 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 97

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
12. april 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 387/2007 af 11. april 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 388/2007 af 11. april 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1622/2000 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin, og om en EF-kodeks for ønologiske fremgangsmåder og behandlingsmetoder

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 389/2007 af 11. april 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1622/2000 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin og om en EF-kodeks for ønologiske fremgangsmåder og behandlingsmetoder

5

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 390/2007 af 11. april 2007 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af peroxosulfat (persulfat) med oprindelse i Amerikas Forenede Stater, Folkerepublikken Kina og Taiwan

6

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 391/2007 af 11. april 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 for så vidt angår medlemsstaternes udgifter til gennemførelsen af overvågnings- og kontrolordningerne under den fælles fiskeripolitik

30

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 392/2007 af 11. april 2007 om fastsættelse af en tildelingskoefficient for udstedelse af importlicenser, der blev ansøgt om fra den 2. til den 6. april 2007, for produkter fra sukkersektoren i forbindelse med toldkontingenter og præferenceaftaler

39

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2007/21/EF af 10. april 2007 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for så vidt angår udløbsdatoerne for optagelse i bilag I af aktivstofferne azoxystrobin, imazalil, kresoxim-methyl, spiroxamin, azimsulfuron, prohexadion-calcium og fluroxypyr (1)

42

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2007/226/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 11. april 2007 om forlængelse af fristen for markedsføring af biocidholdige produkter, som indeholder visse aktive stoffer, der ikke er blevet undersøgt inden for rammerne af det i artikel 16, stk. 2, i direktiv 98/8/EF nævnte 10-årige arbejdsprogram (meddelt under nummer K(2007) 1545)

47

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens direktiv 2007/19/EF af 30. marts 2007 om ændring af direktiv 2002/72/EF om plastmaterialer og -genstande bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler og af Rådets direktiv 85/572/EØF om fastsættelse af listen over simulatorer, der skal anvendes ved kontrol med migration af bestanddele fra plastmaterialer og -genstande, der er bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler (EUT L 91 af 31.3.2007)

50

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 372/2007 af 2. april 2007 om fastsættelse af midlertidige migrationsgrænser for blødgørere i tætningsmateriale i låg bestemt til kontakt med fødevarer (EUT L 92 af 3.4.2007)

70

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top