EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:090:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 90, 30. marts 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 90

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
30. marts 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 337/2007 af 27. marts 2007 om tilpasning fra den 1. januar 2007 af refusionssatserne for De Europæiske Fællesskabers tjenestemænds og øvrige ansattes tjenesterejser i Bulgarien og Rumænien

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 338/2007 af 29. marts 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 339/2007 af 29. marts 2007 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

5

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 340/2007 af 29. marts 2007 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

8

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 341/2007 af 29. marts 2007 om åbning og forvaltning af toldkontingenter og om indførelse af en ordning med importlicenser og oprindelsescertifikater for hvidløg og visse andre landbrugsprodukter importeret fra tredjelande

12

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 342/2007 af 29. marts 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 489/2005 for så vidt angår udpegelse af interventionscentre og interventionsorganernes overtagelse af uafskallet ris som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

23

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 343/2007 af 29. marts 2007 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

26

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 344/2007 af 29. marts 2007 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for sirup og andre sukkerprodukter i uforarbejdet stand

28

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 345/2007 af 29. marts 2007 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 958/2006

30

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 346/2007 af 29. marts 2007 om fastsættelse af eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter

31

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 347/2007 af 29. marts 2007 om fastsættelse af en maksimumseksportrestitution for smør inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 581/2004

35

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 348/2007 af 29. marts 2007 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

37

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 349/2007 af 29. marts 2007 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger

40

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 350/2007 af 29. marts 2007 om fastsættelse af produktionsrestitutioner i kornsektoren

42

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 351/2007 af 29. marts 2007 om udstedelse af importlicenser for olivenolie i forbindelse med det tunesiske toldkontingent

43

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 352/2007 af 29. marts 2007 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 38/2007

44

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 353/2007 af 29. marts 2007 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

45

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 354/2007 af 29. marts 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 195/2007 om indledning af opkøb af smør i visse medlemsstater for perioden 1. marts til 31. august 2007

47

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 355/2007 af 29. marts 2007 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

48

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 356/2007 af 29. marts 2007 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne for korn

50

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 357/2007 af 29. marts 2007 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for malt

52

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 358/2007 af 29. marts 2007 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for malt

54

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 359/2007 af 29. marts 2007 om fastsættelse af restitutioner for de produkter fra korn- og rissektoren, der leveres i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælpsforanstaltninger

56

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2007/198/Euratom

 

*

Rådets Beslutning af 27. marts 2007 om oprettelse af et europæisk fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling og om tilståelse af fordele til det

58

 

 

Kommissionen

 

 

2007/199/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 6. december 2006 om Belgiens ordning for støtte til forskning og udvikling inden for luftfartssektoren (meddelt under nummer K(2006) 5792)  (1)

73

 

 

2007/200/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 6. december 2006 om Belgiens statsstøtte til Techspace Aero til forskning og udvikling (meddelt under nummer K(2006) 5799)  (1)

79

 

 

2007/201/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 27. marts 2007 om ændring af Kommissionens beslutning 2002/757/EF om midlertidige hasteforanstaltninger mod indslæbning i og spredning inden for EF af Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. (meddelt under nummer K(2007) 1292)

83

 

 

2007/202/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 27. marts 2007 om ændring af tillæg B til bilag XII til tiltrædelsesakten af 2003 for så vidt angår visse virksomheder i sektorerne for kød, for fisk og for mælk og mejeriprodukter i Polen (meddelt under nummer K(2007) 1305)  (1)

86

 

 

AFTALER

 

 

Rådet

 

*

Meddelelse om ikrafttrædelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Folkerepublikken Kina i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994

92

 

*

Meddelelse om ikrafttrædelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Særskilte Toldområde Taiwan, Penghu, Kinmen og Matsu i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994

92

 

*

Meddelelse om ikrafttrædelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Malaysia i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994

92

 

*

Meddelelse om ikrafttrædelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Argentinske Republik om ændring af indrømmelserne i Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks lister i tilslutning til tiltrædelsen af Det Europæiske Fællesskab

92

 

*

Meddelelse om ikrafttrædelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Brasilien om ændring af indrømmelserne i Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks lister i tilslutning til tiltrædelsen af Det Europæiske Fællesskab

93

 

*

Meddelelse om ikrafttrædelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Uruguay om ændring af indrømmelserne i Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks lister i tilslutning til tiltrædelsen af Det Europæiske Fællesskab

93

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

 

*

Rådets fælles aktion 2007/203/FUSP af 27. marts 2007 om forlængelse af mandatet for den EU-gruppe, som skal medvirke til at forberede oprettelsen af en eventuel international civil mission i Kosovo, herunder en særlig EU-repræsentant (ICM/EUSR-forberedelsesgruppe)

94

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top