Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:065:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 65, 03. marts 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 65

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
3. marts 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 228/2007 af 2. marts 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 229/2007 af 2. marts 2007 om fastsættelse af minimumssalgspriserne for smør med henblik på den 26. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1898/2005

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 230/2007 af 2. marts 2007 om fastsættelse af maksimumsstøtten for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 26. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1898/2005

5

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 231/2007 af 2. marts 2007 om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør med henblik på den 26. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den i forordning (EF) nr. 1898/2005 fastsatte løbende licitation

7

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 232/2007 af 2. marts 2007 om fastsættelse af minimumssalgsprisen for smør i forbindelse med den 58. dellicitation under den løbende licitation som omhandlet i forordning (EF) nr. 2771/1999

8

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 233/2007 af 2. marts 2007 om fastsættelse af importtolden for afskallet ris af visse sorter fra den 3. marts 2007

9

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2007/148/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 2. marts 2007 om ophævelse af beslutning 2006/694/EF om forbud mod markedsføring af skørost fremstillet på et mejeri i Det Forenede Kongerige (meddelt under nummer K(2007) 639)  (1)

10

 

 

Berigtigelser

 

 

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 221/2007 af 1. marts 2007 om fastsættelse af eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter (EUT L 64 af 2.3.2007)

12

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1672/2006/EF af 24. oktober 2006 om et fællesskabsprogram for beskæftigelse og social solidaritet — Progress (EUT L 315 af 15.11.2006)

12

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1692/2006 af 24. oktober 2006 om det andet Marco Polo-program for EF-tilskud til forbedring af godstransportsystemets miljøpræstationer (Marco Polo II-programmet) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1382/2003 (EUT L 328 af 24.11.2006)

12

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top