EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:063:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 63, 01. marts 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 63

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
1. marts 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 184/2007 af 20. februar 2007 om godkendelse af kaliumdiformat (Formi LHS) som fodertilsætningsstof  (1)

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 185/2007 af 20. februar 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2003 og (EF) nr. 810/2003 for så vidt angår forlængelse af gyldighedsperioden for overgangsforanstaltninger for komposterings- og biogasanlæg i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002  (1)

4

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 186/2007 af 21. februar 2007 om godkendelse af en ny anvendelse af Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) som fodertilsætningsstof  (1)

6

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2007/8/EF af 20. februar 2007 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 76/895/EØF, 86/362/EØF og 90/642/EØF for så vidt angår maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af phosphamidon og mevinphos  (1)

9

 

*

Kommissionens direktiv 2007/9/EF af 20. februar 2007 om ændring af bilag til Rådets direktiv 90/642/EØF for så vidt angår maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af aldicarb  (1)

17

 

*

Kommissionens direktiv 2007/10/EF af 21. februar 2007 om ændring af bilag II til Rådets direktiv 92/119/EØF for så vidt angår de foranstaltninger, der skal træffes i et beskyttelsesdistrikt efter udbrud af blæreudslæt hos svin  (1)

24

 

*

Kommissionens direktiv 2007/11/EF af 21. februar 2007 om ændring af visse bilag til Rådets direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF for så vidt angår maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af acetamiprid, thiacloprid, imazosulfuron, methoxyfenozid, S-metolachlor, milbemectin og tribenuron  (1)

26

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top