EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:062:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 62, 01. marts 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 62

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
1. marts 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 212/2007 af 28. februar 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 213/2007 af 28. februar 2007 om fastsættelse af importtold for korn, som er gældende fra 1. marts 2007

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 214/2007 af 28. februar 2007 om ændring af forordning (EØF) nr. 2454/93 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks

6

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 215/2007 af 28. februar 2007 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 om EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC) for så vidt angår listen over sekundære målvariabler om overdreven gældsætning og økonomisk udstødelse (1)

8

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 216/2007 af 28. februar 2007 om indledning af en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved Rådets forordning (EF) nr. 1629/2004 om importen af visse grafitelektrodesystemer med oprindelse i Indien, ved import af visse former for kunstig grafit med oprindelse i Indien, og om registrering af denne import

16

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 217/2007 af 28. februar 2007 om indledning af en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de udligningsforanstaltninger, der indførtes ved Rådets forordning (EF) nr. 1628/2004 om importen af visse grafitelektrodesystemer med oprindelse i Indien, ved import af visse former for kunstig grafit med oprindelse i Indien, og om registrering af denne import

19

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 218/2007 af 28. februar 2007 om åbning og forvaltning af EF-toldkontingenter for vin

22

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2007/141/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 26. februar 2007 om, at artikel 30, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester finder anvendelse på elektricitets- og gasforsyningen i England, Skotland og Wales (meddelt under nummer K(2007) 559)  (1)

23

 

 

2007/142/EF

 

*

Kommissionens afgørelse af 28. februar 2007 om oprettelse af et EF-veterinærberedskabsteam, som skal bistå Kommissionen med at yde medlemsstaterne og tredjelande støtte på veterinærområdet i forbindelse med visse dyresygdomme

27

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top