Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:411:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 411, 30. december 2006


Display all documents published in this Official Journal

Den Europæiske Unions
Tidende

ISSN 1725-2520

L 411
49. årgang
30. december 2006Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1988/2006 af 21. december 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 2424/2001 om udviklingen af anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II)

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1989/2006 af 21. december 2006 om ændring af bilag III til forordning (EF) nr. 1083/2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og ophævelse af forordning (EF) nr. 1260/1999

6

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1990/2006 af 21. december 2006 om gennemførelse af protokol nr. 4 til tiltrædelsesakten for Den Tjekkiske Republik, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet, om Ignalina-kernekraftværket i Litauen Ignalina-programmet

10

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1991/2006 af 21. december 2006 om ændring af forordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler (1)

18

 
  

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

2006/1006/EF

 
 

*

Rådets afgørelse af 21. december 2006 om indgåelse af en aftale i form af brevveksling angående en foreløbig anvendelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Danmarks regering og det grønlandske landsstyre på den anden side

27

 
  

Retsakter vedtaget i henhold til afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union

 
 

*

Rådets afgørelse 2006/1007/RIA af 21. december 2006 om ændring af afgørelse 2001/886/RIA om udviklingen af anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II)

78

 
 

(1)

EØS-relevant tekst.

 DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top