EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:368:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 368, 23. december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 368

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
23. december 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1969/2006 af 19. december 2006 om fastsættelse for fangståret 2007 af orienteringspriser og EF-producentpriser for visse fiskevarer i henhold til forordning (EF) nr. 104/2000

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1970/2006 af 22. december 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

6

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1971/2006 af 22. december 2006 om fastsættelse af importtold for korn, der skal anvendes fra 1. januar 2007

8

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1972/2006 af 22. december 2006 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

11

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1973/2006 af 22. december 2006 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne for korn

13

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1974/2006 af 15. december 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

15

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1975/2006 af 7. december 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 for så vidt angår kontrol og krydsoverensstemmelse i forbindelse med støtteforanstaltninger til udvikling af landdistrikterne

74

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1976/2006 af 20. december 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 2204/2002, (EF) nr. 70/2001 og (EF) nr. 68/2001 for så vidt angår forlængelsen af deres anvendelsesperiode ( 1 )

85

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1977/2006 af 21. december 2006 om tilpasning af forordning (EF) nr. 1201/2006 om fastsættelse for produktionsåret 2006/07 af de vejningskoefficienter, der skal anvendes ved beregning af EF-markedsprisen for slagtede svin, som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse

87

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1978/2006 af 22. december 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 448/2001 for så vidt angår rapportering om annulleringsprocedurer og genanvendelse af annullerede midler

89

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1979/2006 af 22. december 2006 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for svampekonserves fra tredjelande

91

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1980/2006 af 20. december 2006 om overgangsforanstaltninger til ændring af forordning (EF) nr. 2076/2002 samt beslutning 2001/245/EF, 2002/928/EF og 2006/797/EF for så vidt angår fortsat anvendelse af visse aktivstoffer, der ikke er optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF, på grund af Bulgariens tiltrædelse ( 1 )

96

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1981/2006 af 22. december 2006 om gennemførelsesbestemmelser til artikel 32 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 for så vidt angår EF-referencelaboratoriet for genetisk modificerede organismer ( 1 )

99

 

*

Kommissionens direktiv 2006/142/EF af 22. december 2006 om ændring af bilag IIIa til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF, som indeholder listen over ingredienser, der altid skal anføres på mærkningen af fødevarer ( 1 )

110

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2005/217/EF af 19. maj 2004 om Danmarks foranstaltninger til fordel for TV2/Danmark ( EUT L 85 af 23.3.2006 )

112

 

 

 

*

Meddelelse til læserne(se omslagets tredje side)

s3

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top