Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:329:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 329, 25. november 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 329

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
25. november 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning nr. 1738/2006 af 23. november 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 930/2004 om midlertidige undtagelsesforanstaltninger vedrørende affattelsen på maltesisk af retsakter udstedt af Den Europæiske Unions institutioner

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1739/2006 af 23. november 2006 om afslutning af den delvise interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltninger vedrørende import af silicium med oprindelse i Den Russiske Føderation

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1740/2006 af 24. november 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

5

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1741/2006 af 24. november 2006 om betingelserne for ydelse af den særlige eksportrestitution for udbenet oksekød fra voksne handyr, der henføres under toldoplagsproceduren inden udførsel

7

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1742/2006 af 24. november 2006 om åbning og forvaltning af fællesskabstoldkontingenter for visse vine med oprindelse i Republikken Albanien

13

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr 1743/2006 af 24. november 2006 om permanent godkendelse af et fodertilsætningsstof ( 1 )

16

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1744/2006 af 24. november 2006 om gennemførelsesbestemmelser angående ydelse af støtte med hensyn til silkeormslarver (kodificeret udgave)

19

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1745/2006 af 24. november 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 936/97 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, fersk, kølet eller frosset, og for frosset bøffelkød

22

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1746/2006 af 24. november 2006 om berigtigelse af forordning (EF) nr. 1279/2006 om fastsættelse for produktionsåret 2005/2006 af den specifikke vekselkurs for minimumspriserne for sukkerroer og produktionsafgifterne og tillægsafgiften i sukkersektoren for de medlemsstater, som ikke har indført den fælles valuta

24

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 17. november 2006 om ændring af beslutning 2005/432/EF om dyre- og folkesundhedsbetingelser og standardcertifikater for import fra tredjelande af kødprodukter til konsum og om ophævelse af beslutning 97/41/EF, 97/221/EF og 97/222/EF (meddelt under nummer K(2006) 5444)  ( 1 )

26

 

*

Kommissionens beslutning af 23. november 2006 om godkendelse af planerne for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin og nødvaccination af sådanne svin og svin på bedrifter mod sygdommen i Rumænien (meddelt under nummer K(2006) 5426)  ( 1 )

34

 

*

Kommissionens beslutning af 23. november 2006 om ændring af Kommissionens beslutning 2005/381/EF om indførelse af et spørgeskema til rapportering om anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (meddelt under nummer K(2006) 5546)  ( 1 )

38

 

*

Kommissionens beslutning af 23. november 2006 om samordning af frekvensressourcer til RFID-udstyr til trådløs identifikation, som anvender UHF-båndet (meddelt under nummer K(2006) 5599)

64

 

*

Kommissionens beslutning af 24. november 2006 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest i visse medlemsstater (meddelt under nummer K(2006) 5538)  ( 1 )

67

 

*

Kommissionens beslutning af 24. november 2006 om principiel anerkendelse af, at det dossier, der er fremlagt til detaljeret gennemgang med henblik på eventuel optagelse af orthosulfamuron i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF, er komplet (meddelt under nummer K(2006) 5539)  ( 1 )

74

 

 

Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

 

*

Rådets afgørelse 2006/807/FUSP af 20. november 2006 om gennemførelse af fælles aktion 2005/797/FUSP om Den Europæiske Unions politimission i de palæstinensiske områder

76

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2006/720/EF af 23. oktober 2006 om tilladelse til markedsføring af lycopen fra Blakeslea trispora som en ny levnedsmiddelingrediens i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 ( EUT L 296 af 26.10.2006 )

77

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top