Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:319:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 319, 18. november 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 319

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
18. november 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1701/2006 af 17. november 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2006 af 17. november 2006 om fastsættelse af minimumssalgspriserne for smør med henblik på den 20. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1898/2005

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1703/2006 af 17. november 2006 om fastsættelse af maksimumsstøtten for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 20. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1898/2005

5

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1704/2006 af 17. november 2006 om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør med henblik på den 20. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den i forordning (EF) nr. 1898/2005 fastsatte løbende licitation

7

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1705/2006 af 17. november 2006 om fastsættelse af minimumssalgsprisen for smør i forbindelse med den 52. dellicitation under den løbende licitation som omhandlet i forordning (EF) nr. 2771/1999

8

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1706/2006 af 16. november 2006 om forbud mod fiskeri efter sej i ICES-afsnit IIa (EF-farvande), IIIa, IIIb, c og d (EF-farvande) og ICES-underområde IV fra fartøjer, der fører belgisk flag

9

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1707/2006 af 17. november 2006 om fastsættelse af den endelige restitutionssats og udstedelsesprocentsatsen for eksportlicenser af type B for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, citroner, spisedruer, æbler og ferskner)

11

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1708/2006 af 17. november 2006 om importlicenser for varer inden for oksekødssektoren med oprindelse i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe og Namibia

13

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets afgørelse af 7. november 2006 om indgåelse af en aftale i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af protokollen om fastsættelse for perioden 3. december 2005-2. december 2011 af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er fastsat i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Gabonesiske Republik om fiskeri ud for Gabon

15

Aftale i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af protokollen om fastsættelse for perioden 3. december 2005-2. december 2011 af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er fastsat i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Gabonesiske Republik om fiskeri ud for Gabon

17

 

*

Rådets beslutning af 13. novemeber 2006 om konsultations- og underretningsprocedurer med hensyn til kreditforsikringer, garantier og finanskreditter (kodificeret udgave)

37

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens afgørelse af 7. november 2006 om indledning af en tvistbilæggelsesprocedure mod Indien i henhold til forståelsen vedrørende regler og procedurer for bilæggelse af tvister og andre relevante WTO-bestemmelser, for så vidt angår en handelshindring i form af en tillægstold på importeret vin og spiritus og en særlig tillægstold på importeret spiritus i Indien samt et forbud mod salg af importeret vin og spiritus i den indiske delstat Tamil Nadu

46

 

*

Kommissionens afgørelse af 7. november 2006 om sammensætningen af Gaskoordinationsgruppen ( 1 )

49

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 1412/2006 af 25. september 2006 om visse restriktive foranstaltninger over for Libanon ( EUT L 267 af 27.9.2006 )

51

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top