Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:318:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 318, 17. november 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 318

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
17. november 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1693/2006 af 16. november 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1694/2006 af 16. november 2006 om fastsættelse af eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1695/2006 af 16. november 2006 om fastsættelse af en maksimumseksportrestitution for smør inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 581/2004

7

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1696/2006 af 16. november 2006 om forbud mod fiskeri efter rødtunge og skærising i ICES-område II a (EF-farvand) og IV (EF-farvand) fra fartøjer, der fører tysk flag

9

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1697/2006 af 16. november 2006 om ændring af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I

11

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1698/2006 af 16. november 2006 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

13

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1699/2006 af 16. november 2006 om bud for udførsel af byg, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 935/2006 omhandlede licitation

15

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1700/2006 af 16. november 2006 om bud for udførsel af blød hvede, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 936/2006 omhandlede licitation

16

 

*

Kommissionens direktiv 2006/111/EF af 16. november 2006 om gennemskueligheden af de økonomiske forbindelser mellem medlemsstaterne og de offentlige virksomheder og om den finansielle gennemskuelighed i bestemte virksomheder (kodificeret udgave) ( 1 )

17

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Meddelelse om datoen for ikrafttrædelse af interimsaftalen om handel og handelsanliggender mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Republikken Albanien på den anden side

26

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 14. november 2006 om godkendelse af metoder til klassificering af svinekroppe i Frankrig (meddelt under nummer K(2006) 5400)  ( 1 )

27

 

*

Afgørelse nr. 3/2006 truffet af Luftfartsudvalget Fællesskabet/Schweiz af 27. oktober 2006 om ændring af bilaget til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om luftfart

31

 

*

Afgørelse nr. 4/2006 truffet af Luftfartsudvalget Fællesskabet/Schweiz af 27. oktober 2006 om ændring af bilaget til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om luftfart

42

 

 

Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

 

*

Rådets fælles holdning 2006/787/FUSP af 13. november 2006 om forlængelse af restriktive foranstaltninger over for Usbekistan

43

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 51/2006 af 22. december 2005 om fastsættelse for 2006 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger ( EUT L 16 af 20.1.2006 )

44

 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 52/2006 af 22. december 2005 om fastsættelse for 2006 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for Østersøen ( EUT L 16 af 20.1.2006 )

47

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top