EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:316:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 316, 16. november 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 316

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
16. november 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1687/2006 af 15. november 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1688/2006 af 15. november 2006 om fravigelse af forordning (EF) nr. 2375/2002 for så vidt angår visse importlicenser, der er udstedt for 4. tranche af delkontingent III under importtoldkontingenterne for blød hvede af anden kvalitet end høj kvalitet

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1689/2006 af 15. november 2006 om udstedelse af eksportlicenser efter ordning A3 for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, citroner, spisedruer og æbler)

5

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1690/2006 af 15. november 2006 om fastsættelse af importtold for korn, der skal anvendes fra 16. november 2006

7

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1691/2006 af 15. november 2006 om forbud mod fiskeri efter torsk i ICES-område IIIa Kattegat fra fartøjer, der fører tysk flag

10

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 13. november 2006 om undgåelse af dobbelttælling af reduktioner i drivhusgasemissioner som led i Fællesskabets emissionshandelsordning for projektaktiviteter under Kyoto-protokollen i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (meddelt under nummer K(2006) 5362)  (1)

12

 

*

Kommissionens afgørelse af 15. november 2006 om afslutning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af katodestrålerør til farvefjernsyn med oprindelse i Folkerepublikken Kina, Republikken Korea, Malaysia og Thailand

18

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 584/2006 af 10. april 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 1480/2003 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af visse elektroniske mikrokredsløb, såkaldte DRAMs (dynamic random access memories), med oprindelse i Republikken Korea og om endelig opkrævning af den midlertidige told (EUT L 103 af 12.4.2006)

35

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top