Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:291:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 291, 21. oktober 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 291

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
21. oktober 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1577/2006 af 20. oktober 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1578/2006 af 19. oktober 2006 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1579/2006 af 20. oktober 2006 om åbning af en licitation med henblik på tildeling af eksportlicenser efter A3-ordningen for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, citroner, druer til spisebrug og æbler)

5

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2006 af 20. oktober 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 1043/2005 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 for så vidt angår eksportrestitutionsordningen for visse landbrugsprodukter, der udføres i form af varer, der ikke er omfattet af bilag I til traktaten, og kriterierne for fastsættelse af restitutionsbeløbet

8

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslutning af 6. oktober 2006 om Fællesskabets strategiske retningslinjer for samhørighed

11

 

*

Rådets afgørelse af 16. oktober 2006 om beskikkelse af de danske medlemmer af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

33

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 20. oktober 2006 om offentliggørelse, med forbehold, af referencen for standard EN 848-3:1999 »Træbearbejdningsmaskiner — Sikkerhed — Fræsemaskiner — Del 3: NC bore- og overfræsemaskiner« i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/37/EF (meddelt under nummer K(2006) 4901)  ( 1 )

35

 

*

Kommissionens beslutning af 20. oktober 2006 om godkendelse af den plan for forebyggende vaccination mod aviær influenza af subtype H5 på visse bedrifter i Nordrhein-Westfalen, som Tyskland har forelagt i henhold til Rådets direktiv 2005/94/EF (meddelt under nummer K(2006) 4906)

38

 

*

Kommissionens beslutning af 20. oktober 2006 om ændring af beslutning 92/452/EØF for så vidt angår visse embryonindsamlingsteam og embryonproduktionsteam i USA (meddelt under nummer K(2006) 4907)  ( 1 )

40

 

*

Afgørelse nr. 06/EF/2006 truffet af Det Blandede Udvalg, der er nedsat i henhold til aftalen om gensidig anerkendelse mellem Det Europæiske Fællesskab og Japan af 12. juni 2006 om registrering af et overensstemmelsesvurderingsorgan i det sektorspecifikke bilag om teleterminaludstyr og radioudstyr

42

 

 

Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

 

*

Rådets fælles aktion 2006/708/FUSP af 17. oktober 2006 om ændring og forlængelse af fælles aktion 2005/190/FUSP om Den Europæiske Unions integrerede retsstatsmission for Irak, EUJUST LEX

43

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top