Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:272:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 272, 03. oktober 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 272

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
3. oktober 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1458/2006 af 2. oktober 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet praksis vedrørende konsultationer om passagertakster inden for ruteflyvning og tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter (slots) i lufthavne

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1460/2006 af 2. oktober 2006 om fravigelse af forordning (EF) nr. 1227/2000 for så vidt angår en overgangsforanstaltning for de sidste tildelinger til omstrukturering og omstilling af vindyrkningsarealer

9

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1461/2006 af 29. september 2006 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2580/2001 om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme

11

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1462/2006 af 2. oktober 2006 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

13

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslutning af 25. september 2006 om at tillade Det Forenede Kongerige at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 5, stk. 6, og artikel 11 A, stk. 1, litra b), i direktiv 77/388/EØF om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter

15

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 29. september 2006 om meddelelse af en begrænset EF-godkendelse af det polske skibsregister (meddelt under nummer K(2006) 4107)  ( 1 )

17

 

*

Kommissionens beslutning af 29. september 2006 om EF-tilskud i 2006 til nye EF-referencelaboratorier for kontrol af fødevarer og foder (meddelt under nummer K(2006) 4277)

18

 

*

Kommissionens beslutning af 29. september 2006 om EF-tilskud til en referenceundersøgelse af forekomsten af salmonella i kalkunflokke, som skal gennemføres i medlemsstaterne (meddelt under nummer K(2006) 4308)

22

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top