Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:270:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 270, 29. september 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 270

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
29. september 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1424/2006 af 25. september 2006 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1676/2001 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af polyethylenterephthalatfolie med oprindelse i Indien og Republikken Korea og om endelig opkrævning af den midlertidige told

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1425/2006 af 25. september 2006 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse sække og poser af plast med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Thailand og om afslutning af proceduren vedrørende importen af visse sække og poser af plast med oprindelse i Malaysia

4

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1426/2006 af 28. september 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

42

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1427/2006 af 28. september 2006 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

44

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1428/2006 af 28. september 2006 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for sirup og andre sukkerprodukter i uforarbejdet stand

46

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1429/2006 af 28. september 2006 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 958/2006

48

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1430/2006 af 28. september 2006 om fastsættelse af en maksimumseksportrestitution for smør inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 581/2004

49

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1431/2006 af 28. september 2006 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

51

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1432/2006 af 28. september 2006 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

54

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1433/2006 af 28. september 2006 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

58

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1434/2006 af 28. september 2006 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

60

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1435/2006 af 28. september 2006 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger

63

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1436/2006 af 28. september 2006 om bud for udførsel af blød hvede, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 936/2006 omhandlede licitation

65

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Meddelelse om ikrafttrædelse af afgørelse nr. 1/2006 truffet af Associeringsrådet EU-Tunesien den 28. juli 2006 om ændring af protokol 4 til Euro-Middelhavs-aftalen om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og om metoderne for administrativt samarbejde

66

 

 

Kommissionen

 

*

Afgørelse nr. 1/2006 truffet af Det Blandede Udvalg EU-Schweiz af 6. juli 2006 om ændring af bilag II (social sikring) til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer

67

 

*

Kommissionens beslutning af 25. september 2006 om Republikken Cyperns undtagelse fra visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/54/EF (meddelt under nummer K(2006) 4177)

72

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top