Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:247:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 247, 09. september 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 247

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
9. september 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1328/2006 af 8. september 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1329/2006 af 8. september 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002, for så vidt angår fortolkningsbidrag 8 og 9 fra International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) ( 1 )

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1330/2006 af 8. september 2006 om betaling af et supplerende forskud på udligningsstøtten for bananer i 2006

9

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1331/2006 af 8. september 2006 om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1002/2006, for produktionsåret 2006/07

10

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1332/2006 af 8. september 2006 om ændring af importtold for korn, som er gældende fra den 9. september 2006

12

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1333/2006 af 8. september 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 1298/2006 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

15

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1334/2006 af 8. september 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 1299/2006 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for sirup og andre sukkerprodukter i uforarbejdet stand

17

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1335/2006 af 8. september 2006 om udstedelse af importlicenser for fersk, kølet eller frosset oksekød af høj kvalitet

19

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1336/2006 af 8. september 2006 om ændring af restitutionerne for visse varer fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I

20

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Afgørelse nr. 1/2006 truffet af AVS-EF-Ministerrådet den 2. juni 2006 om fastsættelse af den flerårige finansielle ramme for perioden 2008-2013 og om ændring af den reviderede AVS-EF-partnerskabsaftale

22

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 4. august 2006 om vejledende fordeling på de enkelte medlemsstater af forpligtelsesbevillinger for målet om europæisk territorialt samarbejde i perioden 2007-2013 (meddelt under nummer K(2006) 3473)

26

 

 

Konference mellem regeringsrepræsentanter fra medlemsstaterne

 

*

Afgørelse truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet af 17. juli 2006 om midlertidig anvendelse af den interne aftale mellem repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om finansiering af Fællesskabets bistand under den flerårige finansielle ramme for perioden 2008-2013 i overensstemmelse med AVS/EF-partnerskabsaftalen og om tildelingen af finansiel bistand til de oversøiske lande og territorier, på hvilke EF-traktatens fjerde del finder anvendelse

30

Intern aftale mellem repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om finansiering af Fællesskabets bistand i henhold til den flerårige finansielle ramme for perioden 2008-2013 i overensstemmelse med AVS-EF-partnerskabsaftalen samt om finansiel bistand til de oversøiske lande og territorier, på hvilke EF-traktatens fjerde del finder anvendelse

32

 

*

Afgørelse truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet den 10. april 2006 om midlertidig anvendelse af den interne aftale om ændring af den interne aftale af 18. september 2000 om de foranstaltninger, der skal træffes, og de procedurer, der skal følges, ved gennemførelse af AVS-EF-partnerskabsaftalen

46

Intern aftale mellem repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om ændring af den interne aftale af 18. september 2000 om de foranstaltninger, der skal træffes, og de procedurer, der skal følges, ved gennemførelse af AVS-EF-partnerskabsaftalen

48

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top