EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:236:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 236, 31. august 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 236

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
31. august 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1288/2006 af 25. august 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 367/2006 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af polyethylenterephthalatfolie (PET-folie) med oprindelse i Indien efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 18 i forordning (EF) nr. 2026/97, og om ændring af forordning (EF) nr. 1676/2001 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af polyethylenterephthalatfolie (PET-folie) med oprindelse bl.a. i Indien

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1289/2006 af 25. august 2006 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse »side by side«-køleskabe med oprindelse i Republikken Korea

11

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1290/2006 af 30. august 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

18

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2006 af 30. august 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 795/2004 om gennemførelsesbestemmelser til enkeltbetalingsordningen i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003

20

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1292/2006 af 30. august 2006 om forbud mod fiskeri efter torsk i ICES-område I og II (norske farvande) fra fartøjer, der fører spansk flag

22

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1293/2006 af 30. august 2006 om forbud mod fiskeri efter havtaske i ICES-område IV (norske farvande) fra fartøjer, der fører tysk flag

24

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1294/2006 af 30. august 2006 om forbud mod fiskeri efter brosme i ICES-område IV (norske farvande) fra fartøjer, der fører tysk flag

26

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens henstilling af 24. august 2006 om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital opbevaring

28

 

*

Kommissionens beslutning af 25. august 2006 om principiel anerkendelse af, at de dossierer, der er fremlagt til detaljeret gennemgang med henblik på eventuel optagelse af chromafenozid, halosulfuron, tembotrion, valiphenal og Zucchini yellow mosaic virus (svag virusstamme) i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF, er komplette (meddelt under nummer K(2006) 3820)  ( 1 )

31

 

 

Dokumenter tilknyttet Den Europæiske Unions almindelige budget

 

*

Første ændringsbudget fra Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMEA) for 2006

34

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1285/2006 af 29. august 2006 om åbning af proceduren for tildeling af eksportlicenser for oste, der i 2007 skal eksporteres til Amerikas Forenede Stater under visse GATT-kontingenter ( EUT L 235 af 30.8.2006 )

35

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top