Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:225:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 225, 17. august 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 225

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
17. august 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1230/2006 af 16. august 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1231/2006 af 16. august 2006 om ændring af bilag I og II til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler for så vidt angår ceftiofur og polyoxyethylensorbitanmonooleat og -trioleat ( 1 )

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1232/2006 af 16. august 2006 om åbning og forvaltning af et importtoldkontingent, der er tildelt USA, for fjerkrækød

5

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1233/2006 af 16. august 2006 om åbning og forvaltning af et importtoldkontingent, der er tildelt USA, for svinekød

14

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1234/2006 af 16. august 2006 om ændring af forordning (EØF) nr. 2973/79 om gennemførelsesbestemmelser til ordningen med bistand til udførsel af oksekødprodukter, der nyder særbehandling ved indførsel til et tredjeland

21

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1235/2006 af 16. august 2006 om fastsættelse for produktionsåret 2006/07 af støtten til dyrkning af druer bestemt til produktion af tørrede druer af bestemte sorter og af støtten til genbeplantning af vindyrkningsarealer, der er angrebet af phylloxera

22

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1236/2006 af 16. august 2006 om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1002/2006, for produktionsåret 2006/07

24

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1237/2006 af 16. august 2006 om fastsættelse af den tildelingskoefficient, der skal anvendes inden for rammerne af det delkontingent III for blød hvede af anden kvalitet end høj kvalitet, som er fastsat i forordning (EF) nr. 2375/2002

26

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1238/2006 af 16. august 2006 om fastsættelse af en fælles tildelingskoefficient, der skal anvendes inden for rammerne af toldkontingentet for hvede, som er fastsat i forordning (EF) nr. 573/2003

27

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 11. august 2006 om ændring af beslutning 2003/766/EF om hasteforanstaltninger mod spredning inden for EF af Diabrotica virgifera Le Conte (meddelt under nummer K(2006) 3582)

28

 

*

Kommissionens henstilling af 11. august 2006 om spredningsbegrænsende programmer til begrænsning af yderligere spredning af Diabrotica virgifera Le Conte i områder i Fællesskabet, hvor forekomsten heraf er bekræftet

30

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top